Rok za oddajo zahtevka za nakazilo dodatka za dijake se izteka

(vir: pixabay.com)

Rok za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake se izteka. Zahtevek je mogoče na e-upravi oddati do 28. februarja 2021.

Povezava: eUprava – Enkratni solidarnostni dodatek za polnoletne dijake (gov.si)

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR je upravičen polnoletni dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ2 in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020.

Vlogo lahko oddate z uporabo svoje e-identitete ali brez.

M. D.