Robert Golob pozabil na obljube upokojencem

(vir: pixabay.com)

Vlada Roberta Goloba je več kot očitno pozabila na upokojence. Na to zdaj opozarjajo že tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) pod vodstvom Janeza Sušnika. ZDUS je v petek objavil odprto pismo, v katerem so zapisali, da je letošnja jesen med slovenske upokojence prinesla precej nemira.

Opozorili so, da je že podpis koalicijske pogodbe pokazal, da Golobova koalicija ne namerava reševati težave starejših, čeprav so pred volitvami obljubljali drugače.

Robert Golob se zdaj tako norčuje.

Glede na predvolilne obljube Roberta Goloba jih je to presenetilo. Takrat jim je zagotavljal, da bodo upokojenci med prvimi predstavniki civilne družbe, ki jim bo nova vlada po njegovim vodstvom prisluhnila. Nič od tega se ne uresničuje.

Nujnost izredne uskladitve pokojnin

V ZDUS Goloba in njegove opozarjajo na nujnost izredne uskladitve pokojnine. Strokovne službe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so izračunale in vladi predlagale sklep za 4,4-odstotno izredno uskladitev pokojnine. Vlada se na to sploh ne odziva.

Nadalje so v ZDUS zelo kritični do 5 evrov povišanega letnega dodatka upokojencem v letu 2023, kjer vlada krši tudi zakon (ZPIZ-2). Kritični so do resornega ministra Luke Mesca in tistih, ki zagovarjajo, da delo ni vrednota. Celotno pismo objavljamo ob koncu prispevka.

Kako je bilo v prejšnji vladi?

Janez Janša

V nadaljevanju navajamo, kaj vse je prejšnja vlada sprejela v dobrobit starejših prebivalcev naše države. Vlada Janeza Janše je upokojencem z najnižjimi pokojninami izplačala 3 solidarnostne dodatke, ki so bili vključeni v protikoronske pakete.

Izredne in redne uskladitev pokojnin

Prejšnja vlada je izredno uskladila pokojnine z veljavnostjo od 1. decembra 2020 in tako povečala dohodke upokojencev za 2 odstotka. Pokojnine je nato uskladila tudi redno in sicer za 3,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2021.

V januarju 2022 pa je vlada izvedla izredno uskladitev pokojnin za 3,5 oziroma 1,7 odstotka oziroma odstotek, odvisno od leta upokojitve. V februarju 2022 je sledila še redna uskladitev pokojnin v višini 4,4 odstotka.

Z izredno in redno uskladitvijo pokojnin sta se posledično spremenili tudi najnižja in najvišja pokojninska osnova ter najnižja pokojnina.

Solidarnostni dodatki

Solidarnostne dodatke je prejelo več kot 300.000 upokojencev z nizkimi pokojninami, in sicer:

– Upokojenci s pokojnino do 510 evrov so skupno prejeli 900 evrov dodatka (3-krat po 300 evrov.

– Upokojenci, s pokojnino med 510,01 in 612 evri so skupaj prejeli 690 evrov dodatka (3-krat po 230 evrov).

– Upokojenci s pokojnino med 612,01 in 714 evri so prejeli po 390 evrov (3-krat po 130 evrov)

Energetski vavčer po 150 evrov 

Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin je Janševa vlada določila tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. Dodatek je bil izplačan v aprilu 2022.

Odprava diskriminacije kmečkih zavarovancev in upokojencev z dokupljenimi leti

S potrjenim predlogom SDS se je rešila situacija dveh zapostavljenih skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnin. Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so bili v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. S tem predlogom se je položaj izenačil.

Druga skupina so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine. S predlogom so se pravice izenačile.

Brezplačni javni medkrajevni prevoz za vse upokojence

Ker so upokojenci skupina ljudi, ki je najbolj odvisna od javnega prevoza in ga dejansko tudi najbolj uporablja, so vsem upokojencem s 1. junijem 2020 omogočili pravico do brezplačnega javnega medkrajevnega prevoza.

Turistični boni

Upokojenci so v letu 2020 prejeli tudi turistični bon, namenjen izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, v višini 200 evrov, ki so ga lahko uporabili pri ponudniku prenočišča. Upokojenci so v letu 2021 prejeli tudi BON 21 v vrednosti 100 evrov.

Odprto pismo ZDUS

M. D.