RIC Novo mesto: Tožba za najemnino prostorov bolj kot ne “v leru”, vložene nove ovadbe

Od januarja 2014 do zdaj, ko je Mestna občina Novo mesto vložila tožbo za izpodbijanje veljavnosti pogodbe za najem prostorov na Topliški 2 in zahteva vračilo dela preplačane najemnine in stroškov, se je premaknilo bore malo. Okrožno sodišče v Novem mestu melje počasi, mestna občina pa plačuje. Doslej so podjetju Protekt Dolenjska nakazali že 2,6 milijona evrov.

Prejšnje vodstvo Mestne občine Novo mesto je s podjetjem Protekt Dolenjska leta 2011 za potrebe Razvojno izobraževalnega centra (RIC) in nekaterih občinskih služb, ki domnevno niso imeli ustreznih lastnih prostorov, sklenilo pogodbo za najem prostorov na Topliški cesti 2.

Mesečna najemnina okrog 33.000 evrov

Najem prostorov pod takšnimi pogoji je za občino negospodaren. Letos znaša mesečna najemnina že okrog 33.000 evrov, prejšnja leta okrog 30.000 evrov mesečno. K temu gre še plačilo ostalih stroškov. V času sklenitve pogodbe je občino vodil Alojz Muhič, vendar pa je pogodbo podpisala Mateja Jerič. Mestna občina Novo mesto je doslej Protektu Dolenjska plačala že 2,617.556,38 evra. Z večjimi plačili se je začelo aprila 2012, ko je prvič nakazala 26.734 evrov. Mesečna najemnina se skladno s pogodbo povečuje.

Znano je tudi, da je pogodbo skorajda nemogoče prekiniti, če na to ne pristane najemodajalec, to je Protekt Dolenjska s sedežem Kočevarjeva 2, Novo mesto. Podjetje, registrirano za oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, je v lasti Novomeščana Matije Bradača. Iz spletne baze Gvin.com je razvidno, da proti podjetju potekajo sodni postopki, od 25. novembra 2016 do zdaj so imeli 10 sodnih narokov. Zadnji je bil 3. aprila 2017. Ali je bil ta povezan s tožbo Mestne občine Novo mesto zaradi najema nepremičnine za RIC Novo mesto, iz teh podatkov ni razvidno, domnevamo pa, da je temu tako.

Tožba vložena 2014, vse gre po polžje

Mestna občina je namreč januarja 2014 po neuspešnih pogajanjih za znižanje stroškov na novomeško okrožno sodišče vložila tožbo, s katero izpodbija veljavnost pogodbe in zahteva vračilo dela preplačane najemnine in stroškov. Vendar pa se stvari tudi po več kot treh letih niso bistveno premaknile.

Mestna občina zahtevala mnenje sodne izvedenke finančne stroke, po naših podatkih ga že ima in čaka na novi narok

Župan Gregor Macedoni je v svojem zadnjem županskem poročilu za občinski svet, ki je bil prejšnji teden, poročal tudi o tem primeru. Zapisal je, da se sodni postopek v zvezi z najemom prostorov za RIC Novo mesto na Okrožnem sodišču v Novem mestu – nadaljuje. Poročal je, da je na zadnjem naroku sodišče, tudi na zahtevo občine, zaprosilo za izvedeniško mnenje sodne izvedenke finančne stroke, ki bo predvidoma potrdilo, da najemodajalec napačno zaračunava najemnino in stroške. Po naših dodatnih poizvedovanjih pa naj bi občina izvedeniško mnenje izvedenca finančne stroke glede tožbe že pridobila in čakajo na razpis novega naroka za glavno obravnavo. Čez 3 dni pa se začenjajo t. i. sodne počitnice, kar pomeni, da se stvari pred jesenjo ne bodo nadaljevale.

Občina vložila tudi nove kazenske ovadbe

Občina pa je nadalje zahtevala tudi vpogled v podatke o stroških od podjetja Zarja, ki upravlja s kompleksom, in Komunale Novo mesto. Na podlagi teh podatkov pa je po Macedonijevih navedbah možno sklepati, da je s strani najemodajalca (podjetja Protekt Dolenjska) “prihajalo do zavestnega goljufanja pri nadaljnjem zaračunavanju stroškov”. Župan je pojasnil, da je občina na podlagi tega podala kazenske ovadbe za poslovno goljufijo proti najemodajalcu in direktorju tega podjetja (Protektu Dolenjska in Matiji Bradaču). V začetku leta pa je občina angažirala še zunanjega odvetnika za zastopanje v kazenskem postopku proti štirim odgovornim osebam, zaposlenim na Mestni občini Novo mesto, ki so sodelovale pri sklepanju te najemne pogodbe. Razlog za to je bil v tem, da je postopek potekal prepočasi. Kazenske ovadbe proti četverici so bile namreč vložene že pred časom.

Če bo pogodba obveljala, bo Bradačev Protekt Dolenjska samo z najemnino prejel 8 milijonov evrov

Pogodba je sicer sklenjena do odkupa prostorov oziroma za 20 let, v kolikor prej ne pride do odkupa. Znano je, da Protekt Dolenjska doslej na odkup ni pristal, kako tudi bi, saj mu plačevanje najemnine prinaša visoke dobičke. Ob takšni najemnini, kot jo plačujejo zdaj, bo v 20 letih prejel skoraj 8 milijonov evrov. Pogodba pa je sklenjena tudi tako, da jo je enostransko domala nemogoče prekiniti.

Zadnja plačila Mestne občine Novo mesto podjetju Protekt Dolenjska so razvidna v tabeli, več pa tukaj.

T. H.