RIC Novo mesto objavil razpis za direktorja

Razvojno izobraževalni center (RIC) Novo mesto je objavil razpis za delovno mesto direktorja ali direktorico zavoda. Objava je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Zahtevana izobrazba je visokošolska 2. univerzitetna (prejšnja) ipd.

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let

Ostali pogoji: vozniški izpit B kategorije, znanje angleškega jezika: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro. Zahtevana so še ustrezna računalniška znanja.

Drugi pogoji so še: Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Prijava na razpisano prosto delovno mesto:

Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • potrdila o izobrazbi,
  • delovne izkušnje,
  • kratek življenjepis, izpis dejstev iz kazenske evidence,
  • potrdilo sodišča, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek) in
  • program razvoja zavoda

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako “Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj” na naslov: Svet zavoda RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Prijava je mogoča do 18. maja 2018. Kandidati naj vlogo pošljejo po pošti.

Trajanje zaposlitve: določen čas oz. do 30. 9. 2023, poskusno delo je 3 mesece.

Razpis je na voljo tukaj: prosto delovno mesto

C. R.