Novo mesto in astronomska najemnina: Do razpleta je še zelo, zelo daleč

Milijoni evrov iz mestne blagajne polzijo iz rok, sodišče melje in nikomur se ne skrivi niti las.

Vir: ric-nm.si.

Poročali smo o najemu stavbe za Razvojno-izobraževalni center (RIC) na Topliški cesti v Novem mestu, pogodbo o najemu je z zasebnim novomeškim podjetjem Protekt Dolenjska sklenilo prejšnje novomeško vodstvo pod vodstvom župana Alojzija Muhič. Za 20 let, v skupni vrednosti okoli 8 milijonov evrov najemnine, mesečno okrog 33.000 evrov in stroški. Do razpleta je še zelo, zelo daleč.

Novo mestno vodstvo namreč čaka na odločitve sodišč, kjer pa je do pravnomočnosti zadev še zelo daleč. In plačuje. Občina je podjetju Protekt Dolenjska doslej, v petih letih, plačala že 2.382.126 evrov oziroma 476.425 evrov letno. Prvo nakazilo je bilo aprila 2012, doslej je bilo 186 nakazil.

  • Prispevek je bil objavljen tukaj.
Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto (vir slike: gregormacedoni.si)

Ker pred sodiščem poteka tožba za izpodbijanje veljavnosti pogodbe za stavbo, v kateri deluje RIC, zneski plačil pa so neznosno visoki, smo novemu občinskemu vodstvu poslali več vprašanj. V nadaljevanju objavljamo odgovore. V prihodnjih dneh so nam obljubili še posredovanje pogodbe med mestno občino in podjetjem Protekt Dolenjska. Ko dobimo, objavimo.

Tožbo za izpodbijanje veljavnosti pogodbe je januarja 2014 vložilo prejšnje občinsko vodstvo, ki je tudi podpisalo pogodbo. Koliko sodnih obravnav je bilo doslej in v kateri fazi je postopek?

Do sedaj je bilo šest sodnih obravnav. Zadnja sodna obravnava je bila 22. 3. 2017. V tej obravnavi je sodišče angažiralo izvedenca finančne stroke, zato je glavna obravnava preložena za nedoločen čas.

Kaj je doslej storilo novo občinsko vodstvo? Dejstvo je, da se sodni postopki vlečejo več let in ni možno pričakovati hitre rešitve, občina pa kar plačuje. Bo zgolj čakalo na razplet?

Sedanje vodstvo s sodnim postopkom nadaljuje, občina pa ob tem plačuje le nesporne stroške, račune za sporne stroške pa pravočasno zavrača in zahteva obrazložitve. Zaradi tega je odprtih več sodnih postopkov.

Občina je vložila tudi podrejeni tožbeni zahtevek, s katerim zahteva spremembo posameznih členov pogodbe. Pod katerim vodstvom je bilo to vloženo in ali se je sodišče že sploh kaj izreklo o tem?

Podrejeni tožbeni zahtevek je bil vložen skupaj z glavnim tožbenim zahtevkom, torej pod prejšnjim občinskim vodstvom. Dokler sodišče ne odloči o glavnem zahtevku, ne more odločiti o podrejenem zahtevku.

Kdo v teh sodnih postopkih zastopa Mestno občino NM in kdo podjetje Protekt Dolenjska?

Mestno občino Novo mesto zastopa odvetnica Tadeja Žibred iz Novega mesta, Protekt Dolenjska pa Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj iz Ljubljane.

Ali na občini ocenjujete, da je odvetnik in zdaj tudi mestni svetnik Borut Škerlj doslej morda deloval ali še deluje v navzkrižju interesov?

Odvetniška pisarna Škerlj je pravno mnenje o sklenitvi pogodbe s podjetjem Protekt Dolenjska izdelala v letu 2011, preden je Borut Škerlj prevzel mandat občinskega svetnika.

Primer je preiskovala policija, tožilstvo naj bi obravnavalo 4 osebe. Nekatere so še kar zaposlene na občini, ena od takrat sodelujočih je direktor Knjižnice, potem je tu še nekdanji župan. Kako je zdajšnje vodstvo ukrepalo zoper navedene, kaj se tu dogaja? So vložene še kakšne dodatne ovadbe?

Sedanje vodstvo bo lahko ukrepalo, ko bodo pravnomočno končani kazenski postopki. Do takrat vodstvo občine ne more ukrepati, saj so roki za morebitne disciplinske postopke že potekli. Dodatne ovadbe niso vložene.

Ali je občinsko vodstvo k pregledu pozvalo morda tudi Računsko sodišče RS?

Vodstvo občine Računskega sodišča RS po naših informacijah k pregledu ni pozvalo.

Očitno je zasebno podjetje Protekt Dolenjska uporabilo podobno metodo kot Ram Invest pri stavbi za NPU v Ljubljani, kjer se je nato na hitro končalo v škodo slednjega. Ali nekaj podobnega v novomeškem primeru res ni mogoče?

S podrobnostmi sodbe v zadevi Ram Invest pri stavbi za NPU nismo seznanjeni, zato tega ne moremo komentirati.

T. H.