Ribnica: Zgostitev kaznivih dejanj na območju mesta in bližnje okolice

Ribnica (foto: kraji.eu)

Ribniški občinski svetniki so na četrtkovi redni seji obravnavali Poročilo o delu Policijske postaje Ribnica za leto 2019, ki jo vodi komandir Rudi Topolovec. Območje policijske postaje pokriva 440,8 kvadratnega kilometra, kjer prebiva 17.886 oseb, zajema pa območje štirih občin: Ribnica, Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok.

Lani je bilo največ tatvin, povečal se je gospodarski kriminal, več je bilo obravnav zaradi drog, število ilegalnih prehodov meje je bilo podvojeno.

Policisti so lani na tem območju obravnavali 258 kaznivih dejanj, in sicer 86 % je bilo splošne in 14 % gospodarske kriminalitete. Preiskanost je bila 41,9-odstotna in boljša kot leto pred tem.

Hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo niso obravnavali, med kaznivimi dejanji pa so izstopala kazniva dejanja zoper premoženje. V okviru tega je bilo največ tatvin in velikih tatvin, sledila so poškodovanja tuje stvari, goljufije, zatajitve in roparske tatvine. Pri premoženjski kriminaliteti so v primerjavi z letom prej obravnavali 37,5 % manj kaznivih dejanj velike tatvine.

Največja zgostitev kaznivih dejanj je bila na območju mesta Ribnica in bližnje okolice.

Navedli pa so, da so na določenih varnostno bolj obremenjenih območjih izvajali poostrene nadzore, kar se je izkazalo kot učinkovito.

S področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 10 kaznivih dejanj nasilja v družini in 3 zaradi neplačevanja preživnine.

S področja prepovedanih drog so obravnavali 17 kaznivih dejanj in 123 prekrškov.

Policisti so obravnavali še 3 kazniva dejanja ponarejanja denarja in kaznivo dejanje prepovedano prehajanja meje ali ozemlja države. Kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bilo zaznanih še več, vendar je predkazenski postopek v teh primerih prevzel Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. Kaznih dejanj v povezavi z orožjem policisti v lanskem letu niso obravnavali.

S področja gospodarske kriminalitete je zaznan porast obravnavanih tovrstnih kaznivih dejanj za 71,4 %, glede na preteklo leto.

Policisti so obravnavali 35 kaznivih dejanj, od tega 21 kaznivih dejanj poslovne goljufije. Lani so opravili 2 finančni preiskavi.

S področja računalniške kriminalitete so policisti obravnavali 1 kaznivo dejanje, in sicer napad na informacijski sistem.

Na področju varstva javnega reda in miru so bile opravljene 202 intervencije. Hujših ali množičnih kršitev niso obravnavali. Pri tem sta bila dva kršitelja pridržana po zakonu o prekrških, trije pa so bili privedeni v takojšnji postopek k pristojnemu sodniku. Največ prekrškov je bilo: izzivanje ali spodbujanje k pretepu, kršitve v zasebnih prostorih, kršitve povezane s pretepi, nekaj manj je bilo kršitev prepiranja ter motenja nočnega miru s hrupom.

Pri obravnavi nasilja v družini je bila eni osebi izrečena prepoved približevanja. Zaznali so tudi porast števila prekrškov na področju Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, vse ostale kršitve pa so v manjšem številu. Opravljenih je bilo tudi pet hišnih preiskav na področju prekrškov.

Na področju obravnave drugih dogodkov je bilo obravnavanih sedem požarov.

Lani so odredili skupno 6325 preizkusov alkoholiziranosti, od tega je bilo 126 pozitivnih rezultatov in 3 odkloni preizkusa. Zasegli so 35 motornih vozil. Preiskovali so 120 prometnih nesreč, pri čemer se nihče ni smrtno ponesrečil, 52 oseb se je telesno poškodovalo – od tega 7 huje, 68 prometnih nesreč pa je bilo z materialno škodo.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je bil 7 %. Pri nesrečah z materialno škodo je bilo alkoholiziranih 14,9 % voznikov.

Policisti so ugotovili 2805 cestnoprometnih prekrškov.

Zadolženi so tudi za varovanje državne meje oz. zunanje schengenske meje s sosednjo državo v dolžini 23 kilometrov, na tem območju se nahajata dva mejna prehoda za obmejni promet, Novi Kot in Podplanina.

Lani so obravnavali 419 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Število prijetih in obravnavanih tujcev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za okoli 200 odstotkov. Večino obravnavanih tujcev so na podlagi bilateralnih sporazumov izročili tujim varnostnim organom, od tega največ hrvaškim mejnim organom (328). 71 tujcev pa je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, zato so bili nastanjeni v Azilnem domu Ljubljana. V Center za tujce v Postojni so bili nastanjeni preostali tujci, in sicer mladoletniki brez spremstva ter tujci, ki jih zaradi utemeljenih razlogov ni bilo mogoče takoj vrniti sosednjim varnostnim organom.

Delež posameznih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete

Vir: ribnica.si/

R. U.