Ribnica: Vlada zagotovila sredstva za Medgeneracijski športni kompleks

Ribnica (vir: kraji.eu)

Vlada je na današnji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer Medgeneracijski športni kompleks Ribnica.

S tem je občini zagotovila v državnem proračunu v vrednosti do največ 5.000.000 evrov.

Osnovni namen investicije je zagotovitev prostorskih pogojev za vzpostavitev več funkcijskega centra v občini Ribnica, v katerem bodo: preddverje, večnamenska dvorana, manjša kongresna dvorana, pisarne medgeneracijskega centra, mladinskega centra in start up pisarn, pisarne za delo od doma, ki se bodo uporabljale za opravljanje dela od doma za javne uslužbence, servisni prostori objekta (WC, hodniki, stopnišča, shrambe, kotlovnica, dvigalo…), športna dvorana s kavarno. Poslovni del objekta bo zasnovan v ločeni entiteti, ki bo omogočala tudi prostore za poslovanje javnih institucij. V sklopu objekta bo tudi ustrezno parkirišče.

Projekt zagotavlja nova delovna mesta, in sicer neposredno v organizaciji poslovanja po zaključku investicije, kot tudi posredno z multiplikativnimi učinki na gospodarstvo. Projekt se izvaja v degradiranem urbanem območju, kar pomeni, da prinaša revitalizacijo oz. aktiviranje še neizkoriščenih potencialov turistične destinacije.

Splošni cilji investicije so:

  • zagotoviti boljše pogoje za razvoj turistične, gospodarske, kulturno-umetniške in družbene dejavnosti,
  • zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države,
  • zagotoviti prostore za izvajanje kulturnih aktivnosti (prireditve, razstave, koncerti, konferenčna dejavnost, kino predstave, digitalno opismenjevanje, ) in medgeneracijskega druženja (prostor za različna srečanja interesnih skupin),
  • povečanja atraktivnosti samega mestnega jedra Ribnice,
  • gospodarski, socialni in kulturni razvoj občine Ribnice in širše,
  • obogatiti kulturno in turistično dogajanje v občini Ribnica in širše,
  • krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in turizmu in posredno v storitvenih dejavnostih.

K. R.