Ribničani so občini poklonili 64.434,85 evra, ker niso dali zahtevkov za vračilo denarja za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. Stvar je zastarala – občina bo denar lahko porabila za potrebe vlaganj v infrastrukturo.

Iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki v Ribnici ni bil razdeljen med upravičence zato, ker ti niso vložili zahtevkov za vračilo, je občini ostalo 64.434,85 evra.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bil sprejet v letu 2002, je, seveda, veljal tudi za gospodinjstva na območju Občine Ribnica. Občina je nato, tako kot ostale, z Državnim pravobranilstvom sklenila poravnave o vračilu vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, v primeru Ribnice je bilo sedem poravnav (dogovorov) s pravobranilstvom.

Za 1.298 upravičencev je bilo na voljo dobrega pol milijona evrov

Prva poravnava je bila sklenjena v letu 2006, vse ostale pa v letu 2008. Po sklenjenih poravnavah je občina prejela 545.842,43 evra za skupno 1.298 upravičencev, ki so vlagali v to omrežje. Od tega je upravičencem vrnila 481.407,58 evra. Za toliko je bilo zahtevkov.

Večina vračil je bila izvedena v letih sklenjenih poravnav (pogodb oz. dogovorov), to je v letih 2006 in 2008. Naknadno pa je občina v letu 2009 upravičence, ki vlog za vračilo niso oddali, še dodatno pozvala, naj to storijo. Ker tega niso naredili niti po ponovnem pozivu, je ostalo neporabljenih in nerazdeljenih (nevrnjenih) 64.434,85 evra.

Stvar zastarala, občini pustili 64.434,85 evra

Po 346. členu Obligacijskega zakonika, ki določa splošni zastaralni rok petih let, so stvari zdaj zastarale. Vračila ni več možno zahtevati. V odloku iz leta 2002 sicer česa podobnega ni bilo predvidenega. Verjetno nihče ni načrtoval, da se to sploh lahko zgodi. Zato je gospodarsko ministrstvo izdalo mnenje, da je najprimerneje, da se takšna sredstva nameni izključno za investicije v infrastrukturo. To pomeni, da denar ostaja občini, v konkretnem primeru Ribnici, ki bo “bogatejša” za 64.434,85 evra. O tem je na eni od zadnjih sej razpravljal tudi ribniški občinski svet.

Denarja torej niso hoteli, vrniti ga ni kam, ker država tega, da zahtevkov za vračilo ne bo, ni predvidela, zahtevkov ni več možno vložiti, ostaja le še občinski proračun.

Kdo bi si mislil, da je nekaj takšnega v vedno varčni Ribnici in med varčnimi Ribn’čani sploh mogoče. Časi se res spreminjajo!

C. R.