Ribnica: Rak je tisti, ki jim povzroča veliko skrbi

Ribniška dolina (vir: Wikipedia)

Občina Ribnica je del jugovzhodne Slovenije, je nadpovprečno razvita, prirast prebivalstva pa je neprimerno višji od prirasta v Sloveniji. Hkrati je v občini za desetino več starejšega prebivalstva nad 80 let. Za desetino je višja tudi stopnja delovne aktivnosti prebivalstva. Ob tem je v občini več bolniške odsotnosti zaposlenih in samozaposlenih. Povprečje v državi je 14,4 delovnega dneva v letu, v Ribnici je to 17,8 dneva.

Telesni fitnes otrok je približno na povprečju države, ob tem je skoraj vsak tretji otrok v občini prekomerno prehranjen, kar je slabše kot v državi, kjer je prehranjen vsak četrti otrok.  

Prometnih nezgod zaradi alkohola je v občini za desetino več kot v državi, za vsako deseto nezgodo v občini je bil kriv alkohol.

Kako pa zdravje?

Astme pri otrocih in mladostnikih do 19. leta starosti v občini skorajda ne poznajo. Tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu, je v Ribnici manj od povprečja v državi. V občini je tudi zelo malo prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka je približno toliko kot v državi. V Ribnici tovrstna zdravila jemlje 22,3 oseb od 100, kar pomeni več kot vsak peti v občini. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi sladkorne bolezni, je blizu povprečja, za sladkorno bolezen zdravila jemlje 4,5 oseb od 100.

Trikrat večja od povprečja pa je obolevnost zaradi klopnega meningoencefalitisa. Srčne kapi prebivalcev, starih od 35 do 74 let, je precej manj kot v državi. V Ribnici je stopnja 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 2,1. Zelo malo je tudi možganske kapi.

Drugače pa je pri odkritih novih primerih raka.

V Ribnici so v zadnjem koledarskem letu odkrili 623,9 novih primerov raka na 1000 oseb. V Sloveniji je povprečje 559,5. Novih primerov raka debelega črevesja in danke je bilo odkritih pri 80,2 osebe (v Sloveniji pri 77,3 osebe).

Zelo veliko je odkritih novih primerov pljučnega raka. V Ribnici je bilo odkritih 91 primerov tega raka na 100.000 oseb, v sosednji Sodražici pa le pri 25,8 osebe, v Sloveniji je povprečje 64.

Podobno je tudi pri novih primerih raka dojke. V Ribnici je tega zelo veliko, 176, v Sodražici le 115,7, v Sloveniji 117,9 primerov na 100.000 oseb.

Umrljivost nad povprečjem

V Ribnici je visoka tudi splošna umrljivost. Višja od povprečja pa je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter vseh vrst raka. Svetla točka pa je, da je v občini precej manj samomorov kot v Sloveniji. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila namreč 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.

Panorama Občine Ribnica – občine s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

A. L.