Ribnica: Obvoznica, ki je že bila v načrtih in je “čudežno” izginila

Ribnica, središče. (kraji.eu)

Izgradnja 3.a razvojne osi, to je cestne povezave med Škofljico skozi Ribnico, Kočevje in nadalje do hrvaške meje, močno zaostaja. Ta razvojna os je bila kot cestna povezava čezmejnega pomena opredeljena že z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004. Pri tem sta bili ključni obvoznici Škofljica in Ribnica. Ko je že vse kazalo dobro, je investicija zastala, na zamudo je pred časom opozorilo tudi Računsko sodišče RS, nato pa tudi Jože Tanko, poslanec iz Ribnice.

Jože Tanko je Vlado RS opozoril na zelo povečan tovorni promet, povezan tudi z največjimi industrijskimi obrati v Ribnici in dnevnim dovozom na železniško rampo v Ribnici, k temu pa je treba dodati še  pojačan vsakodnevni osebni promet v lokalni industrijski center Ribnica in osebni promet dnevnih migracij v Ljubljano. To pa še ni vse. Ker ni zgrajene obvoznice, promet poteka skozi mesto. Tanko zato opozarja tudi na varnostni vidik, saj skozi Ribnico, poleg ostalih občanov, vsaj dvakrat dnevno prehaja več kot 600 osnovnošolskih otrok.

Vladi je zato predlagal, da nemudoma začne s postopkom sprejemanja državnega lokacijskega načrta (DLN) za obvoznico Ribnica in tako naredi prvi korak za izvedbo te nujno potrebne investicije.

Tanko je v poslanskem vprašanju še navedel, da bo obvoznica bistveno izboljšala prometno varnost, zmanjšala okoljska bremena ter povečala zanimanje investitorjev za vlaganje v to območje ter s tem tudi ohranjala poseljenost tega območja na južni meji.

Obvoznica je že bila umeščena v načrte, nato je “izginila”

Ob tem spomnimo, da je bila obvoznica že umeščena v prostorski lokacijski načrt, zelo dobro je kazalo v letu 2012 – v času vlade Janeza Janše, nato pa je obvoznica ob koncu leta 2013 – podobno kot obvoznica skozi Velike Lašče – “izginila” iz prostorskih načrtov. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v tistem času obvoznico brez vednosti javnosti in občine Ribnica umaknilo iz prostorskih načrtov. Ribniški župan Jože Levstek je nato januarja 2014 za lokalni portal Ribnica24 povedal, da ga je ta odločitev presenetila in da na zadnjem usklajevanju pred potrditvijo Občinskega prostorskega načrta v Ljubljani (na okoljskem ministrstvu – op. av.) niso imeli pripomb. “A odločili so se drugače” in obvoznico umaknili iz načrtov. Takratni minister za infrastrukturo in okolje v vladi Alenke Bratušek je bil Novomeščan Samo Omerzel, sicer tudi podjetnik in član (propadle) Državljanske liste (DL), ki jo je vodil Gregor Virant.

Po ugotovitvi, da je obvoznica črtana iz občinskih prostorskih načrtov, je ribniški župan Levstek za portal Ribnica24 dejal, da zdaj pričakuje umestitev obvoznice v okviru državnega lokacijskega načrta. Pričakoval je, da zaradi tega ne bodo zamujali postopki pri izgradnji obvoznice okoli Ribnice. Vendar pa so bila županova pričakovanja le upanje. Zgodilo se je prav to. Vse je zastalo.

Vlada Alenke Bratušek tega ni popravila, pa tudi zdajšnja vlada obvoznice še ni umestila v prostorske načrte.

Cerarjeva vlada je zdaj na Tankovo pobudo odgovorila, da vedo, da je dostopnost kočevsko-ribniškega območja zaradi nižjih potovalnih hitrosti otežena, “zato je treba zagotoviti primeren standard dostopnosti do jedrnih središč …” V nadaljevanju so govorili še o »Študiji posodobitve cestne povezave Ljubljana – Škofljica – Kočevje« in 89 ukrepih za vzpostavitev sodobne prometnice na 3.a razvojni osi. Navedli so, da dinamika realizacije ukrepov poteka skladno z razpoložljivimi sredstvi in glede na prioritete, s katerimi se zagotavlja ustrezna prepustnost omrežja in potreben nivo prometnih uslug.

Če bo šlo vse po sreči – letos šele sprejem sklepa o začetku priprave načrta za obvoznico Ribnica

Dodali so, da trenutno na projektu poteka priprava študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve in priprava investicijske dokumentacije. Javna predstavitev omenjenega gradiva je predvidena maja. Zapisali so, da bodo letos pripravljene strokovne podlage in pripravljena pobuda, na podlagi katere bosta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor Vladi RS predlagala sprejem sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Ribnica.

Kaj se sicer dogaja na 3.a razvojni osi?

  • Zaključena sta naslednja projekta in predana prometu: polni avtocestni priključek Šmarje – Sap in štiripasovnica do začetka naselja Lavrica.
  • Projekt širitve Dolenjske ceste se nadaljuje.
  • Za izvedbo skozi Lavrico je pripravljena izvedbena dokumentacija, za potek skozi Škofljico je v pripravi.
  • V teku je rekonstrukcija železniške proge od Ribnice do Kočevja, kjer poteka obnova proge, postajnih poslopij ter peronov. Rok za izvedbo in vzpostavitev železniškega prometa do Kočevja je najkasneje do konca leta 2019.

Vlada je še navedla, da se poleg omenjenih projektov na 3. a razvojni osi izvajajo samostojni investicijski projekti, in sicer ureditev križišč pri osnovni šoli na Škofljici in Pijavi Gorici, v pripravi je ureditev križišča za Gradišče, ureditev ceste skozi Grič in Breg, ureditev Spar – MOL – Inles v Ribnici, ureditev pločnika Nemška vas – Prigorica, ureditev križišča Kolodvorske in Ljubljanske ceste v Kočevju ter ureditev križišča Fara.

J. M.