Ribnica: Na območju nekdanje vojašnice Obrtna cona Ugar, dvoje naprodaj

Na območju nekdanje vojašnice v Ribnici je danes vzpostavljena obrtna cona Ugar. Država je namreč nepremičnine na tem območju najprej dala v najem, nato pa jih v letih od 1995 do 2000 odprodala, dve stvari pa sta še vedno v njeni lasti in sta naprodaj.

Pred časom smo pisali o tem, da Policijska postaja Ribnica deluje v najetih prostorih, za kar ministrstvo za notranje zadeve zasebniku mesečno plačuje po 4.000 evrov najemnine. Pri tem pa ste nas spomnili na prostore nekdanje vojašnice v tem mestu. Preverili smo pri ministrstvu za obrambo in občini Ribnica.

Po letu 1995 so večino nepremičnin prodali najemnikom

Ministrstvo za obrambo nam je pojasnilo, da je bila vojašnica v Ribnici (podobno kot tudi nekatere ostale) od osamosvojitve leta 1991 neperspektivna za Slovensko vojsko. Zato si je ministrstvo skupaj z občino že od leta 1992 prizadevalo, da bi nepremičnine nekdanjih vojašnic dobile novo vsebino. Tako je bila večina objektov oddana v najem za dejavnosti, kot so trgovina, obrtne delavnice ali poslovni prostori. Ko je bila sprejeta zakonodaja, ki je leta 1995 omogočila prodajo nepremičnin v upravljanju ministrstva za obrambo, pa je bila večina nepremičnin, ki so bile oddane v najem, prodana najemnikom. Vojašnica je bila sicer v prostorskem načrtu občine opredeljene kot obrtno-podjetniški coni. Nekaj nepremičnin (nepozidanih zemljišč) pa je bilo tudi predmet vračila v denacionalizacijskih postopkih.

Ne glede na to pa je država na območju nekdanje vojašnice še vedno lastnica naslednjih nepremičnin (s parcelnimi številkami):

Ime k. o. Šifra

k. o.

Parcelna št. Površina Last
Ribnica 1625 929/2 802 RS MO
Ribnica 1625 935/48 195 RS MO

 

Za ugotovitev, kdo je bil kupec, bi potrebovali veliko časa, pravijo

Na ministrstvu za obrambo so nadalje še pojasnili, da glede na to, da so bile nepremičnine, ki niso več last Republike Slovenije, večinoma prodane pred letom 2000 (torej od leta 1995 do 2000), ko še ni bila uvedena elektronska evidenca, prodajne pogodbe pa že predmet arhivske zbirke, bi za pridobitev podatkov o kupcih potrebovali daljše časovno obdobje. Pregledati bi morali vse takrat sklenjene prodajne pogodbe, zato nam podatkov o kupcih ne morejo posredovati. S tem pa tudi o kupninah ne. Dodali so še, da so se verjetno v tem času zamenjali lastniki nepremičnin, “dogajali so se različni geodetski postopki, na primer parcelacije, spreminjale so se številke objektov, določene so bile nove hišne številke, kar še dodatno otežuje povezavo med prodano nepremičnino in kupcem oziroma lastnikom”. No, bolj slabi izgovori so to.

Nepremičnini na območju nekdanje vojašnice v Ribnici, ki sta ostali v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo, sta namenjeni prodaji.

Kaj pa občina pravi?

Domen M. Čampa Marinč iz občine Ribnica nam je na vprašanje glede nekdanje vojašnice odgovoril: “Smatramo, da se vaše vprašanje navezuje na nekdanje vojaške objekte, ki stojijo danes v Obrtni coni Ugar. Občina Ribnica na tem območju nima v lastni nobenega objekta ter ga tudi ni imela. Po osamosvojitvi je pravno lastništvo namreč prešlo na Ministrstvo za obrambo RS, ki je v devetdesetih letih 20. stoletja parcele in objekte prodalo zasebnim kupcem. Sočasno je Občina Ribnica to območje razglasila za Obrtno cono Ugar, kar je omogočilo gospodarsko izrabo prostorov.”

Zaključek?

Država je nepremičnine na območju nekdanje ribniške vojašnice najprej oddala v najem, nato pa jih v letih od 1995 do 2000 prodala. Komu in za koliko? Da bi to ugotovili, bi menda potrebovali veliko časa. Na tem območju je danes Obrtna cona Ugar, še vedno pa sta naprodaj dve nepremičnini v skupni izmeri 997 kvadratnih metrov. Kaj točno je to (zemljišče ali stavbe), nismo raziskovali.

C. R.