Ribnica: 25. aprila bodo nekateri spet na preizkusu

Ribnica

Občina Ribnica je ena redkih občin v Sloveniji, ki za leto 2018 še nima sprejetega letnega proračuna. V Uradnem listu RS je bil že objavljen tudi odlok, po katerem bo občina do konca 1. polletja poslovala s porabo, enako polovici lanske (vsak mesec po dvanajstino lanske celoletne porabe).

Zapleti pri sprejemanju proračuna so znani, občinske službe so predlog za leto 2018 pravočasno pripravile že lani, vendar so nekateri občinski svetniki seje ignorirali ali pa so glasovali proti. Nato je neformalna koalicija iz vrst strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL-DSD in Za jutri pripravila svoj predlog ter zahtevala, naj bo letošnji proračun narejen po njihovi meri. Obnašali so se, kot bi oni vodili občino, kot da so že dobili mandat za vodenje občine in kot bi bile volitve leta 2014 v njihovo korist. Pa niso bile. S tem so navedeni ogrozili kar 34 razvojnih projektov ribniške občine. Takšnega ravnanja navedenih občinskih svetnikov iz vrst NSi, SLS, SD, SMC, ZL-DSD in Za jutri občani sicer niso nagradili.

Proračun v prvem branju: Kdo je deloval v dobro občine?

Župan Jože Levstek je nato sklical izredno sejo, ta je bila deveta v tem mandatu, ki je bila prejšnji teden, 11. aprila. Edina točka dnevnega reda je bila potrditev Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2018 – 1. obravnava. Sejo je zaznamovala neobičajno nizka udeležba, saj se je opravičilo kar 5 občinskih svetnikov. Tokratni predlog proračuna se v glavnih postavkah ni bistveno razlikoval od prejšnjih predlogov, je pa vseboval kar nekaj novih postavk, ki so jih županu predlagali predstavniki strank NSi, SLS, SD, SMC, ZL-DSD in Za jutri. Pri tem omenimo Športno igrišče Goriča vas (nakup zemljišč), postavka Ideal center (študije izvedljivosti projektov) se je zmanjšala iz 30.000 na 10.000 evrov, Komasacijski in agromelioracijski postopek Breže, Sofinanciranje enotnih reklamnih izveskov v mestnem jedru Ribnice, Ureditev in asfaltiranje ceste Male Breže ter povečanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol iz 25.000 na 40.000 evrov. Tako pripravljen predlog proračuna je bil sprejet z 9 glasovi za in 5 proti, 5 svetnikov pa se seje ni udeležilo.

Za proračun je glasovalo 8 svetnikov iz Slovenske demokratske stranke (SDS) in 1 svetnik iz stranke Nova Slovenija (NSi). Na seji so manjkali po en svetnik iz strank SMC, SD, SLS, NSi in Za jutri.

25. aprila bo za občino pomembna seja

Občina je zdaj na svoji spletni strani objavila vabilo za 10. izredno sejo občinskega sveta, ki bo 25. aprila. Občina namreč proračun sprejema dvostopenjsko, kar pomeni, da je bila podpora 11. aprila le vmesna stopnja. Iz gradiva pa je razvidno, da je župan svetnikom zaradi racionalizacije stroškov v obravnavo in potrditev priložil gradivo proračuna, kot jim ga je poslal za prejšnjo izredno sejo, ki je bila 11. aprila.

Ob tem nekateri pričakujejo, da bo predlog proračuna, kljub poprejšnji večinski podpori, v drugi obravnavi doživel še nekaj dopolnil.

Zanimivo bo spremljati, ali se bo neformalna koalicija, kjer prednjači NSi, tokrat odločila za razvoj občine ali pa bo glasovala proti.

J. M.