Ribnica: 20 mladih se lahko vključi v počitniško delo

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Občina Ribnica zainteresirane dijake in študente vabi, da izkoristijo priložnost nabiranja novih delovnih izkušenj v domačem okolju. Dijaki in študenti se lahko obrnejo neposredno na javne zavode oziroma javna podjetja, ki so vključeni v  projekt sofinanciranja počitniškega dela.

Za letošnje počitniško delo je iz proračuna Občine Ribnica predvidenih 12 tisoč evrov, kar pomeni sofinanciranje dela 20 mladim.

Občina je poziv javnim zavodom in javnim podjetjem s sedežem na območju občine Ribnica za vključitev mladih iz občine Ribnica v počitniško delo objavila aprila. Prejeli so 5 vlog javnih zavodov in podjetij in jih tudi odobrili.

Posamezen dijak ali študent bo pri javnem zavodu oziroma javnem podjetju lahko opravil največ 120 ur dela, sofinanciranega s strani Občine Ribnica, urna postavka bo sofinancirana v višini 5 evrov.

Posamezen delodajalec je upravičen do največ 480 ur sofinanciranja počitniškega dela mladih v obdobju med 30. junijem do 30. septembrom 2021.

Pregled javnih zavodov in javnih podjetij, ki jim je odobreno sofinanciranje počitniškega dela dijakov in študentov:

Javni zavod/podjetje: Število študentov ali dijakov, ki bodo lahko opravljali počitniško delo, sofinancirano s strani občine Število ur sofinanciranja
Knjižnica Miklova hiša Ribnica  

4

 

480

Javni zavod Lekarna Ribnica  

1

 

120

Komunala Ribnica d.o.o.  

5

 

480

Rokodelski center Ribnica  

6

 

480

Zdravstveni dom Ribnica  

4

 

480

Skupaj  

20

 

2.040

Zainteresirani dijaki in študenti se za počitniško delo lahko obrnejo neposredno na zavode.

Vir: ribnica.si

K. R.