Revozu namenili 6 milijonov evrov dodatne finančne spodbude

Revoz v Novem mestu

V četrtek je vlada sprejela sklep, da bo podjetju Revoz iz Novega mesta nakazala 6 milijonov evrov finančne spodbude za uvedbo novega vozila modela BJA. Z novo investicijo bodo ustvarili 75 novih delovnih mest, kar pomeni, da je vlada za vsako novo delovno mesto v Revozu namenila po 80.000 evrov.

Investicijski projekt v vrednosti 90 milijonov evrov bo predvidoma končan do konca decembra 2019, v okviru tega pa namerava Renault, lastnik Revoza, ki je tuji investitor, investirati v stavbe ter v nakup novih strojev in opreme.

Posodobili bodo obrat za preoblikovanje pločevine, obrat za varjenje in sestavo karoserij, obrat lakirnice ter obrat montaže. Z investicijo bo podjetje ustvarilo novih 75 delovnih mest.

V vladnem sklepu je zapisana ocena, da se bo dodeljena finančna spodbuda državi večkratno povrnila, saj bo podjetje v treh letih, to je do leta 2020, samo iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač v proračun predvidoma prispevalo dobrih 14 milijonov evrov oziroma po 389 tisoč evrov mesečno. Od katerih delovnih mest so to izračunali, v vladi niso pojasnili. Zapisali so še, da bodo celotni zunanji učinki investicijskega projekta za državo znašali nekaj več kot 834 milijonov evrov.

Poleg tega ima spodbuda po vladnih navedbah tudi nefinančne učinke, kot so denimo utrjevanje Slovenije kot države, ki za tuje investitorje predstavlja prijazno okolje, ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega, so zapisali.

Spodbudo bodo izplačali iz državnega proračuna. Subvencija za vsako novo delovno mesto je zelo visoka, česar podobnega so domača podjetja ali podjetniki redko deležni. Ali pa sploh ne.

Revoz je v letih po 2003 za to, da je ostal v Sloveniji, prejel že 75 milijonov evrov iz državnega proračuna, od tega skoraj 74 milijonov evrov od ministrstva za gospodarstvo in gospodarski razvoj, kar pomeni, da je bilo toliko finančnih spodbud. Z zdajšnjimi 6 milijoni evrov bo to že okoli 80 milijonov evrov finančnih spodbud. To pomeni, da jim država na takšen način vrača del (pre)visokih davkov in prispevkov iz plač zaposlenih, ki jih imamo v Sloveniji.

Podjetje Akrapovič, na primer, doslej od države ni prejelo nobenih finančnih spodbud.

Pred časom smo poročali, da je vlada Revozu odobrila 1,4 milijona evrov. Vendar pa se je takratni sklep vlade nanašal le na prerazporeditev sredstev na ministrstvo za gospodarstvo. Namen tega je bil, da so teden dni kasneje lahko odobrili navedenih 6 milijonov evrov.

A. L.