Novomeški Revoz je v maju napovedal potrebo po zaposlitvi 400 delavcev, saj je povpraševanje po njihovih avtomobilih zelo porastlo. Povprečna plača v podjetju je približno enaka slovenski, regres za letni dopust bo izplačan junija.

Iz Zavoda RS za zaposlovanje so nam sporočili, da nadaljujejo z aktivnostmi za zagotavljanje kandidatov za zaposlitev v novomeškem Revozu. Te iščejo na območju kar petih območnih služb: Novo mesto, Sevnica, Celje, Trbovlje in Ljubljana.

Spomnimo. Polovična nočna izmena v Revozu se je začela 20. februarja letos. Od takrat do 5. maja pa so tako zavod kot agencije v Revoz posredovali 337 vlog prosilcev za zaposlitev. Koliko so jih v Revozu nato zaposlili, na zavodu naj ne bi podatka, kar je sicer precej čudno.

Dodajajo pa, da so vstopni pogoji, ki jih zahtevajo v Revozu, precejšnji. Zahtevajo namreč veliko ročnih spretnosti in domala popolne zdravstvene sposobnosti. Nekateri tempa nato tudi ne zmorejo, niso uspešni pri opravljanju preizkusnih dob, prihaja tudi do odstopa od dela iz zdravstvenih razlogov posameznikov in podobno. Poročali smo že, da gredo vse zaposlitve, ko v Revozu sprejmejo prosilca, prek dveh agencij: Kariera in M Servis. Plače t. i. agencijskih delavcev pa so, po zagotovilih iz Revoza, izenačene s plačami zaposlenih v podjetju.

Na zavodu za zaposlovanje sicer še vedno neprekinjeno iščejo kandidate za zaposlitev. Delo je večinoma v proizvodnji in v stalni nočni izmeni. Le malo teh novih zaposlitev je v dnevnih izmenah, ki se izmenjujejo (dopoldne – popoldne).

Zavod za zaposlovanje je na 32 predstavitev oz. delavnic za potrebe Revoza doslej povabil 1.683 brezposelnih, 976 oziroma 58 odstotkov se je teh tudi udeležilo. V maju načrtujejo še 5 t. i. delavnic, sicer pa bodo s tem nadaljevali vse dotlej, dokler Revoz ne bo zapolnil svojih potreb.

Plače in regres za letni dopust

Hkrati smo v Revoz vprašali, kako je z izplačilom regresa za letni dopust. Odgovorili so nam, da bo ta izplačan junija, višine pa zaenkrat še ne vedo. Kot običajno nismo mogli niti mimo višine plač. Povedali so nam, da je bila ta lani v povprečju 1.532,73 evra bruto, kar je približno enako povprečju v državi. Neto plače so različne, glede na posameznika, vseeno pa to znese okrog 1.000 evrov mesečno. Poročali pa smo že, da zaposleni v tretji izmeni, kot tudi zdaj iščejo kader, prejmejo od 830 do 900 evrov mesečne neto plače (bruto okoli 1.200 evrov).  

Za primerjavo dodajmo še podatek, da je Pošta Slovenije včeraj za področje Novega mesta objavila oglas za zaposlitev poštarja, raznašalca za dostavo vseh pošiljk, tudi večjih dimenzij, palet, gospodinjski aparatov, pohištva in podobno. Mimogrede, rok za prijavo je do 19. maja. In plača? 804,96 evrov bruto oziroma okrog 600 evrov neto, za delo v dopoldanskem času.

Pošta Slovenije nudi višino zajamčene plače, tj. 804,96 evrov bruto in okoli 600 neto, kot jo delodajalci morajo izplačevati v Sloveniji. K temu gredo nato še vsi dodatki. To pomeni, da v Revozu izplačujejo zajamčene plače, k temu pa gredo še ostali dodatki, tudi 50-odstotni za nočno delo. Tudi regres za letni dopust bodo izplačali natanko tako, kot to določa zakona.

Za te t. i. delavnice Zavoda za zaposlovanje pa je nedavno šentjernejski župan Radko Luzar dejal (na portalu smo objavili v prispevku z naslovom Župan o sobivanju z Romi), da se jih vabljeni in na zavodu prijavljeni Romi praviloma ne udeležujejo, da pa bi nekateri sicer delali v Revozu. Ker ne gredo na te delavnice, so nato tudi nadaljnje možnosti za zaposlitev zaprte. Vsekakor pa jim še naprej ostajajo vsa ostala nadomestila oz. t. i. socialni transferi. Vse kaže, da stvari verjetno niso najbolj domišljene.

Iz Revoza so nam naknadno, v teku dneva, sporočili, da bo skupaj za začetek proizvodnje clia 4 in s tem povezano nočno izmeno potrebnih več kot 500 novih sodelavcev. Ti delajo tako v dnevnih kot v nočni izmeni ter v različnih organizacijskih enotah podjetja.

C. R.