Regres za letni dopust: Koliko in kdaj?

(vir: pixabay.com)

Regres za letni dopust mora delodajalec izplačati najpozneje do 1. julija tekočega leta, saj je ta po zakonu o delovnih razmerjih določen kot pravica vsakega delavca, ki je upravičen do letnega dopusta. Določen je najnižji znesek regresa, ta mora biti letos najmanj 1203,36 evra, ni pa določene zgornje meje.

Regres je sicer neodavčen do 100 odstotkov povprečne bruto plače v državi, v aprilu je bil znesek 2132,58 evra. Če je regres višji, je obdavčena le razlika med izplačanim regresom in povprečno plačo, in sicer tako kot plača.

Minimalni znesek regresa

Znesek minimalnega regresa je določen v višini minimalne plače za polni delovni čas (letos je to 1203,36 evra). Do vsaj minimalnega zneska regresa je upravičen delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas in ima pravico do letnega dopusta. Višino regresa lahko določa tudi kolektivna pogodba.

Regres glede na povprečno plačo

Zgornje meje je izplačilo regresa ni, delodajalec pa se lahko odloči za izplačilo višjega zneska. Pri tem izplačilo regresa ni obdavčeno do zneska povprečne plače v državi. Ta znesek se spreminja iz meseca v mesec, po zadnjih podatkih (februar 2023) je bila povprečna bruto plača v Sloveniji 2132,58 evra. To pomeni, da zaposleni, ki doslej (v aprilu) še niso prejeli regresa za leto 2023, lahko prejmejo neobdavčenih 2132,58 evra.

Pri izplačilu regresa se namreč upošteva povprečna bruto plača v državi, izplačana izpred dveh mesecev, kot jo objavi Statistični urad RS.

Januarja, npr., je bila povprečna plača 2133,72 evra. Toliko neobdavčenega regresa so lahko prejeli zaposleni v marcu. Izplačilo regresa v juniju bo spet drugačno, vezano bo na povprečno bruto plačo v aprilu.

Kdaj je regres obdavčen in koliko?

Če je izplačilo regresa višje od povprečne bruto plače v državi, se razlika med izplačanim zneskom in višino bruto plače obdavči. Z davki in prispevki ter dohodnino pa je obdavčen le znesek, ki presega povprečno plačo (in ne celotno izplačilo).

Kdaj je izplačilo lahko tudi pozneje

Če ima podjetje likvidnostne težave in če je tako določeno v kolektivni pogodbi za posamezno dejavnost, je izplačilo regresa lahko premaknjeno vse do 1. novembra tekočega leta. Mora pa biti izplačan, saj regres za letni dopust pravica vsakega zaposlenega.

Regres glede na obseg delovnega časa

Višina izplačila je sorazmerna z delovnim časom, kar pomeni, da bo delavec, ki opravlja denimo polovični delovni čas, prejel polovični znesek regresa. Enako velja tudi za zaposlene, ki v podjetju še ne delajo celo leto, v tem primeru se regres izplača sorazmerno s številom mesecev zaposlitve. Če je nekdo v podjetju npr. zaposlen 6 mesecev, prejme polovični regres.

M. D.