Referendum: Kako smo glasovali?

Po preštetih 99,98 % glasovnicah je na nedeljskem referendumu proti zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper glasovalo 45,54 % volivcev in volivk. Za zakon je glasovalo 53,46 odstotka vseh, ki so odšli na volišča.

Preverili smo, kakšno je bilo glasovanje na področju, ki ga pokrivamo. Gre za del 6. volilne enote (Novo mesto), kamor spada tudi Bela krajina, in del 4. volilne enote Ljubljana Center, kamor spadata Kočevje in Ribnica.

Udeležba in glasovanje: najnižja udeležba v okraju Kočevje, najvišja v Ribnici, največ proti v Ribnici in v okraju Novo mesto I

Na našem območju je bila najnižja udeležba v volilnem okraju Kočevje (15,95 %) in najvišja v sosednji Ribnici (24,11 %). Proti zakonu jih je največ glasovalo v volilnem okraju Ribnica (59,04 %) in v okraju Novo mesto I (54,04 %), kamor spada šest dolenjskih občin in del občine Novo mesto. To sta bila tudi edina okraja na našem območju, kjer so volivci in volivke podprli predlog predlagateljev iz civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo in sprejetega vladnega zakona niso podprli. Za zakon jih je glasovalo največ v volilni enoti Kočevje (58,82 %) in v enoti Črnomelj – Metlika (55,39 %).

Glasovanje na našem območju, po volilnih enotah:

I: Črnomelj – Metlika (občine Črnomelj, Metlika, Semič):

 • PROTI: 44,51 %
 • ZA:      55,39 %

II. Novo mesto I (občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Šmarješke Toplice in del občine Novo mesto):

 • PROTI: 54,04 %
 • ZA:      45,96 %

III. Novo mesto II: (del občine Novo mesto, občina Straža)

 • PROTI: 44,76 %
 • ZA:     55,24 %

III. Trebnje (občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert):

 • PROTI: 48,87 %
 • ZA:      51,13 %

IV. Kočevje (občine Kočevje, Kostel, Osilnica):

 • PROTI: 41,18%
 • ZA:      58,82 %

V. RIBNICA (občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok):

 • PROTI: 59,04 %
 • ZA:      40,96 %

Kakšna je bila udeležba?

V Sloveniji je glasovalo 351.437 volivcev in volivk, udeležba je bila 20,51-odstotna. Preverili smo, kako je bilo z udeležbo v volilnih okrajih naše regije, ki sicer spadajo v volilni enoti 4 in 6 (enot je 8).

Odstotek udeležbe po volilnih okrajih je bil naslednji:

Volilni okraj                   Štev. glasov    % udeležbe

 1. Črnomelj – Metlika         4.599          19,82
 2. Novo mesto I                5.012          18,50
 3. Novo mesto II               5.147          19,86
 4. Trebnje                        3.303           19,80
 5. Kočevje                        2.335          15,96
 6. Ribnica                         2.804          24,11

Vir: Državna revizijska komisija (referendum/rezultati)

Spomnimo. Na nedeljskem referendumu smo odločali o tem, ali naj zakon o t. i. drugem tiru, kot ga je sprejela vlada, obvelja ali ne. Predlog za referendum je vložila civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo, zahtevo je podprla z več kot 48 tisoč podpisi državljanov. Nasprotovali so predvsem visoki ceni za izgradnjo 27,1 kilometra nameravane izgradnje železniške proge na relaciji Divača – Koper. Opozarjali so na možnost korupcije. Vladni predstavniki cene sicer še vedno ne poznajo, čeprav bi ta morala biti znana, govorijo pa o številkah vse od 800 do 1800 milijonov evrov. Civilna iniciativa bo zdaj zakon po napovedih izpodbijala prek Ustavnega sodišča RS.