Razpis za vpis v študijske programe v prihodnjem študijskem letu

(vir: arhiv)

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023. Značilnost razpisa je, da univerze oziroma fakultete postopoma prilagajajo razpisna mesta potrebam po diplomantih.

Vpisna mesta sta povečali tudi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, in sicer prvič za redni študij na programu “Računalništvo in spletne tehnologije”.

Univerza v Ljubljani je razpisna mesta povečala na Fakulteti za elektrotehniko – v dveh programih, na Filozofski fakulteti (nov univerzitetni program Portugalski jezik in književnost) in na Pravni Fakulteti.

Univerza v Mariboru je razpisna mesta povečala na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za gradbeništvo, prometno in inženirstvo in arhitekturo.

Univerza na Primorskem je vpis povečala na Fakulteti za vede o zdravju.

Za študijsko leto 2022/2023 bo na voljo skupaj 19.541 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.377 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 1.061 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2.053 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2022/2023 razpisujejo naslednji visokošolski zavodi:

  • 5 javnih visokošolskih zavodov – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (ta bo kot javni visokošolski zavod v prihodnjem študijskem letu vpisoval študente le v primeru, da bodo pravočasno speljani vsi postopki za začetek opravljanja dejavnosti), ter
  • 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ter Visoka šola za varstvo okolja.

M. D.