Razpis za štipendije dijakom in študentom zdravstvene nege

(vir: pixabay.com)

Univerzitetni klinični center Ljubljana želi spodbujati šolanje dijakinj in dijakov srednješolskega in visokošolskega programa s področja zdravstvene nege s ponudbo kadrovskih štipendij in omogočanjem zaposlitve po zaključenem šolanju.

Zato so razpisali štipendije za dijake in študente.

Višina štipendije:

  • dijaki: 180 evrov mesečno
  • študenti: 220 evrov mesečno

K prijavi vabijo dijakinje in dijake tretjega in četrtega letnika srednješolskega programa Zdravstvena nega ter študente 2. in 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja Zdravstvena nega.

Če vas štipendije in delo v UKC Ljubljana zanimajo, pošljite prijavo na e-naslov [email protected] ali po pošti na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za izobraževanje, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. september 2021.

K prijavi je treba priložiti:

  •  prošnjo PRENESETE JO NA TEJ POVEZAVI
  •  potrdilo o vpisu v šolsko leto 2021/22;
  • šolski spričevali za zadnja dva letnika (oz. prvega letnika fakultete, v kolikor si študent drugega letnika);

Izbranim dijakom/dijakinjam ter študentom/študentkam bodo poleg odobrene kadrovske štipendije omogočili opravljanje delovne prakse 80 ur v vsakem šolskem letu, po končanem izobraževanju bodo s štipendisti sklenili pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu, s polnim delovnim časom za najmanj eno leto.

Strokovnjaki UKC Ljubljana z različnih področij bodo štipendistom v času šolanja pomagali, in sicer z mentorstvom pri praktičnem usposabljanju, podporo pri pripravi seminarskih ali projektnih nalog, pa tudi podporo pri nadaljnjem osebnem in strokovnem razvoju.

Upajmo, da UKC Ljubljana sledijo tudi ostali zdravstveni zavodi in bolnišnice. Pridobitev štipendije po razpisu UKC Ljubljana je možna za šolanje ali študij na vseh šolah v Sloveniji.

C. R.