Razpis Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Bodoči gasilci, ki so v letu 2021 zaključili usposabljanje za svoj poklic. | Avtor Neja Pavlica

Uprava za zaščito in reševanje RS je objavila razpis Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec za leto 2022.

Usposabljanje v okviru Gasilske šole traja 24 tednov oziroma 911 pedagoških ur, od katerih je 401 ura namenjena teoretičnem in 510 ur praktičnemu usposabljanju.

V času usposabljanja poteka vmesno ocenjevanje, ob koncu pa so končni izpiti iz 13 tematskih sklopov in zaključni izpit za praktično usposabljanje, ki potega na poligonu in v enoti.

Znanje ocenjujejo predavatelji in inštruktorji (nosilci predmeta), ki predmet poučujejo. Udeleženec usposabljanja mora za pozitivno oceno doseči najmanj 60 % vseh točk.

V program usposabljanja za poklic gasilec se lahko vključijo tisti:

  • ki imajo končano srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja splošne šolske izobrazbe,
  • so polnoletni,
  • niso v kazenskem postopku in
  • niso bili pravnomočno obsojeni na kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje, ter so opravili zdravniški pregled.

Razpisna dokumentacija – za prijavitelje in kandidate je dostopna na povezavi: Usposabljanje za pridobitev poklica gasilec v letu 2022 | GOV.SI

A. L.