Razmere na cestah: Ceste močno zasnežene

Vahta, Gorjanci

Povsod po državi sneži. Ceste so povsod zasnežene. Iz posnetkov cestnih kamer ni opazno, da bi državne ceste na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem plužili.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone:
– na cestah Novo mesto _ Metlika, Soteska – Črmošnjice – Črnomelj in Jugorje pri Metliki – Štrekljevec – Ručetna vas;

Izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone:

  • na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu;
  • na dolenjski avtocesti med Drnovim in počivališčem Zaloke proti Ljubljani.

Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi zdrsov tovornih vozil pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu.

Razmere na cestah nekaj po 9. uri so naslednje: