Razlogi za podražitve oskrbnin v domovih za starejše in pomoči na domu

(vir: pixabay.com)

V domovih za starejše občane širom po Sloveniji v teh dneh odločajo o podražitvah oskrbnin, na sejah občinskih svetov pa tudi o dvigu pomoči na domu.

Gre za podražitve zaradi neaktivnosti vladne koalicije pod vodstvom Roberta Goloba (Gibanje Svoboda, SD in Levica) na področju draginje in dolgotrajne oskrbe.

Številni navajajo, naj država in tisti, ki imajo vpliv na državo, nekaj naredijo, da se ne bodo dvigovale pomoči na domu in plačilo za domove za starejše.

Odgovor na to je na družbenih omrežjih zapisala Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS. Tako navaja:

“Podražitve na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe se danes ne bi dogajale, če bi veljal Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela Janševa vlada.

Sedanja svobodna koalicija je izvajanje zakona zamaknila iz 1. 1. 2023 na 1. 1. 2024. Kot razlog so navedli, da zakon ni predvidel financiranja. To je laž.

V Zakonu o dolgotrajni oskrbi je pri virih financiranja zapisano:

Dolgotrajna oskrba (DO) se ob upoštevanju določb 52. člena tega zakona financira iz naslednjih virov:

  1. obveznega zavarovanja za DO;
  2. sredstev, ki so zbrana iz naslova obveznega zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
  3. državnega proračuna;
  4. sredstev demografskega sklada;
  5. sredstev proračunov Evropske unije;
  6. donacij in drugih virov.

Ob tem, da bi državni proračun zagotavljal manjkajoča sredstva do 2025, ko je po direktivah EU potrebno sprejeti zakon o financiranju dolgotrajne oskrbe.

Sedaj zaradi zamika zakona ni več možno financiranje iz EU sredstev, demografskega sklada ne predvidevajo.

So pa jasni indici, da bo svobodna koalicija uvedla nov davek. Kolikšen bo je sicer nedoločno, ker tega niti sami ne vedo.

Ob višanju oskrbnin se zaradi zamika izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi pojavlja tudi skrb za tistih 5000 državljanov, ki koristijo brezplačno e-oskrbo.

V času Janševe vlade je bil namreč izpeljan projekt eoskrbe, ki 5000 osebam omogoča brezplačno korisščenne tega dela dolgotrajne oskrbe. Projekt je financiran iz sredstev EU. Izteče se v septembru 2023.

Naš zakon predvideva, da se po izteku EU financiranja vsem tem in ostalim uporabnikom, ki bi želeli koristiti e-oskrbo, le ta financira iz naziva zakona.

Ker zakon ne velja, se lahko zgodi, da bodo ti ljudje brez e-oskrbe.

Zdaj veste, kaj je prinesel neuspešni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi.”

A. L.