Razkrivamo, kako je lani posloval Livar in kdo so lastniki

Livarna Črnomelj, ki je sestavni del družbe Livar, d. d., iz Ivančne Gorice.

Podjetje Livar, ki ima proizvodnjo tudi v Črnomlju, kjer so že pred leti prevzeli livarski del nekdanjega Belta, je v 75-odstotni lasti dveh avstrijskih državljanov, Christiana Markusa Rutarja in Michaela Knausa. Oba podjetje obvladujeta prek dveh podjetij, ki sta solastnici podjetja Vimpro, registriranega v Ljubljani.

Lastniška struktura Livarja se je v zadnjih letih delno tudi spreminjala, vendar je 75-odstotno lastništvo ostalo enako. Spremembe od leta 2013 so le v tem, da je manjšinski del prešel v last slovenskega državljana Roberta Žnidarja. V teh letih je namreč odkupil deleže od italijanske finančne družbe Societa’ finanziria di promozione della (6,1 odstotka) in podjetij Niobe (4,5 odstotka) ter Mecum (1,6 odstotka), skupaj 12,2-odstotni delež Livarja. Žnidar je nekdanji vodja trgovanja in upravljanja pri Gorenjski borznoposredniški družbi (GBD).

Livar je imel lani 57,5 milijona evrov prihodkov in 4,2 milijona evrov dobička. Podjetje z dobičkom posluje že vse od leta 2013, to je v letih, ko so podatki o poslovanju tudi javno dostopni. Skupni dobiček podjetja v petih letih je bil 19,2 milijona evrov. Podatkov posebej za enoto Črnomelj v Livarju ne razkrivajo, saj je to del celotne družbe.

Ob koncu leta 2017 je bilo v podjetju skupno 604 redno zaposlenih in 160 t. i. najetih delavcev prek različnih agencij. Povprečna bruto plača je bila 1.455 evrov, kar je bilo za približno desetino manj od slovenskega povprečja.

Podatki tudi kažejo, da je Livar, d. d., avgusta 2017 začel poslovati z davčnimi oazami, v letu dni je v te države nakazal dobra 2 milijona evrov.

Livar je bil deležen tudi državne podpore v višini 395.555 evrov. Toliko jim je za sofinanciranje izgradnje infrastrukture na območju družbe Livar v Črnomlju nakazala Občina Črnomelj. Kaj točno je občina sofinancirala na tem območju, iz poslovnega poročila Livarja za leto 2017 ni razvidno.

Izvršni direktor Livarja je Jože Kaligaro iz Polzele. Lani smo poročali o katastrofalnih razmerah v črnomaljski enoti, po objavi podatkov pa so nam zaposleni sporočili, da so se te sicer izboljšale, še vedno pa naj bi bile neto plače za to težaško delo zelo nizke. Zaposleni naj bi prejemali okoli 700 evrov neto plače, kar je na meji najnižjih zakonsko določenih plač. Da so bile lani plače res nizke, pa potrjuje tudi podatek iz poslovnega poročila, ki kaže, da so zaposleni v Livarju lani v povprečju prejemali bruto znesek 1.455 evrov. Zaposleni so navajali, da je Livar v lasti Nove Ljubljanske banke, kar naj bi bile informacije od vodilnih, vendar pa podatki kažejo, da je lastniška struktura drugačna.

Lastniška struktura podjetja Livar, d. d., ki ima enoto proizvodnje tudi v Črnomlju, je naslednja:

75-odstotni lastniki družbe Livar, d. d. (Vir: Gvin.com)

V objavljenih podatkih iz baze Gvin.com ostali lastniki niso razvidni, saj gre za delniško družbo. So pa ti podatki v celoti razkriti v poslovnem poročilu podjetja Livar za leto 2017.

Celotna lastniška struktura delniške družbe Livar na dan 31. 12. 2017 je naslednja:

Lastniška sestava družbe Livar, d. d., na dan 31. 12. 2017 (vir: Poslovno poročilo)

Finančni podatki o poslovanju Livarja v preteklih letih

Kategorije 2013 2014 2015 2016 2017
Sredstva 35.271.247 36.158.048 35.298.365 34.726.671 40.646.296
Kapital -7.265.981 -3.361.556 661.862 3.572.676 7.857.839
Celotni prihodki 51.796.301 56.379.383 47.394.328 46.307.813 57.457.625
Čisti poslovni izid (dobiček) 3.393.626 4.102.031 4.023.418 3.420.923 4.265.666
Povprečno število zaposlenih 469,00 490,00 497,00 497,00 528,54

Vir: Gvin.com

J. M.