Prodaji Športne loterije tujcem nasprotujejo tudi občine

Fotografija je simbolična. (Vir: Nogometna šola Bela krajina, FB)

Olimpijski komite Slovenije – Združenja športnih zvez, Nogometna zveza in Smučarska zveza nameravajo prodati svoje deleže v Športni loteriji Slovenije. In to ne komerkoli, pač pa neki tuji zasebni korporaciji. Vlada to lahko prepreči, če le želi!

Aktivnosti prodaje potekajo stran od oči javnosti, prodati nameravajo večinski, tj. 57-odstotni delež.

Prodaji nasprotujejo v Fundaciji za šport in SDS, zdaj so se oglasili še v obeh občinskih združenjih: Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije.

Navedeni opozarjajo, da bi prodaja imela negativne posledice na razvoj in financiranje športa v Sloveniji. Del sredstev iz fundacije gre namreč tudi za investicije v športno infrastrukturo na lokalni ravni. Javno korist in korist razvoja ter kakovosti športa, ki je v Sloveniji na izjemno visoki ravni, je treba postavit pred korist kapitala, zato občinski združenji (podobno kot SDS) podpirata ohranitev sedanje ureditve delovanja Športne loterije d. d.

Za šport bi bilo bistveno manj denarja

Fundacija za šport bi bila s prodajo Športne loterije izjemno oškodovana, saj so 80 % vir njenega financiranja koncesijske dajatve, ki so namenjene izvedbi vsakoletnih javnih razpisov za sofinanciranje aktivnosti nacionalnih panožnih športnih zvez, lokalnih športnih zvez in ostalih izvajalcev športnih programov.

Prav tako se sredstva prek javnih razpisov namenjajo občinam, in sicer za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo (leto 2,7 milijona evrov). Sredstva se namenjajo tudi različnim programom s področja Športa za vse in programa Športne prireditve in promocija športa (letos dober milijon evrov).

Tudi ta sredstva so z morebitno prodajo tujim korporacijam ogrožena, saj obstaja velika bojazen, da bi bil dobiček postavljen pred enega izmed osnovnih namenov delovanja Športne loterije – to je skrb za razvoj športa.

Slovenci se vedno radi pohvalimo z vsemi uspehi naših športnikov, kateri so se začeli pisati ravno na lokalnem nivoju, na športni infrastrukturi, ki je zgrajena tudi s pomočjo sredstev Fundacije za šport. Tega ne smemo ogroziti, navajajo predstavniki občin, zato nasprotujejo vsakršni prodaji, ki bi imela škodljive posledice za razvoj športa. Vse lastnike Športne loterije pozivajo k temeljitemu razmisleku o njeni prodaji.

Javna korist mora imeti prednost pred kapitalom in dobički, dodajajo. Veliko vlogo pri prodaji ima tudi Vlada RS, ki to lahko prepreči, če le želi!

A. L.