Pristojni zavlačujejo: rezultatov analiz tudi 14 dni po požaru še vedno ni

Požar v Zalogu, 20. julij 2017. (foto: MD)

Druga največja okoljska katastrofa po Kemisu iz Vrhnike se je 20. julija 2017 zgodila v Zalogu pri Straži, ko so goreli odpadki podjetja Ekosistemi. Po 14 dneh pa se še vedno ne ve niti to, kaj je sploh gorelo. Še vedno ni niti vseh potrebnih analiz. Zaenkrat naj bi bile znane le analize vzorcev živil, ki naj bi bila varna in zdrava, kljub temu pa Nacionalni inštitut za javno zdravje še vedno svetuje izvajanje številnih ukrepov tako za uporabo pridelkov kot glede gibanja na prostem.

Še vedno ni analiz vzorcev vseh zemljin, prav tako se ne ve, kakšni so vzorci vode iz reke Krke. Zadnje meritve so bile 17. julija 2017. Na tem območju sta tudi dve vodovarstveni območji, analiz še vedno ni. Pomembnejša vodna vira za oskrbo s pitno vodo, ki se nahajata v bližini območja okoljske nesreče, sta Jezero v Dolenjskih toplicah in Težka voda. Ministrstvo za okolje pa je na seji Vlade RS, ki je bila 27. 7. 2017, poročalo, da od Občine Straža in Komunale Novo mesto še vedno pridobivajo informacije o geoloških in hidrogeoloških podlagah s tega območja. Kaj več še vedno ni znano.

Nadalje je ministrstvo še poročalo, naj onesnažene požarne vode ne bi dosegle reke Krke. To naj bi potrjevali delni rezultati kemijskih analiz Krke na merilnem mestu cca 200 m dolvodno od mostu Loke – Srebrniče. Vendar pa popolnih rezultatov do danes še ni. Prav tako so zapisali, da se rezultatov iztoka domnevno izcednih/požarnih voda, zajetega 21. in 22. 7. 2017, še ne morejo interpretirati, ker še ni vseh podatkov. Teh tudi danes še ni.

Nadalje so poročali, da je ARSO skupaj z Infrastrukturnim centrom za pedologijo in varstvo okolja (ICPVO) pri Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani izvedel vzorčenje tal 24. 7. 2017. Namen je bil ugotoviti, kakšen je bil vpliv požara na onesnaženost tal. Vzorci so bili odvzeti na petih lokacijah. Analize določitve vsebnosti onesnaževal v vzorcih tal še potekajo. Še danes jih ni.

Sklepali so še, da se bo onesnaženje v suhem vremenu zadrževalo lokalno, na površju v območju slabše prepustnih glin glinokopa. Ob večjem deževju pa obstaja nevarnost širjenja onesnaženja v površinske in podzemne vode. Dodatnih analiz o tem še ni.

Na podlagi vsega znanega smo zato Nacionalni inštitut za javno zdravje včeraj vprašali, kako je z analizami. Odgovorili so nam:

“Rezultate ostalih pristojnih inštitucij se še pričakuje, ko bodo, jih bomo objavili na naši spletni strani. Kot nam je bilo rečeno, naj bi nekaj rezultatov bilo pripravljenih v kratkem.” Ko bodo rezultate prejeli, pa jih bodo objavili na njihovi spletni strani, ki je naj spremljamo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je konec preteklega tedna tudi objavil, da so prejeli prve rezultate laboratorijskih analiz za vzorce vrtnin. Te naj bi uradno pokazale, da izmerjene koncentracije ne presegajo mejnih vrednosti. Napisali so, da bi »vrtnine lahko bile primerne za uživanje, vendar so analize zemljin in kmetijskih pridelkov še v izdelavi«.

Nasveti in priporočila v 14 točkah

V nadaljevanju so nato svetovali nadaljnje izvajanje preventivnih ukrepov in to strnili v 14 točkah. Med drugim so svetovali, naj se čim bolj omeji stik z zemljo, travo, peskom in prahom. Še posebej je treba zaščititi otroke, naj se ne dotikajo predmetov, zemlje, peska trave in ostalih rastlin. Svetovali so tudi, kako vstopati v bivalne prostore, da je treba obrisati tudi hišne ljubljenčke, kako odstranjevati prah v bivalnih prostorov in kako čistiti npr. okenske police, igrala, stole mize.

Zelenjavo in sadje, na katerih so ostanki saj, naj prebivalci zavržejo med komunalne odpadke, ne v kompost ali med biološke odpadke. Uporabo listnate zelenjave so odsvetovali, naj se jo poreže in zavrže. Posebej so odsvetovali uporabo stročjega fižola – ta naj dozori v zrnje. Plodovke in sadje (npr. kumare, bučke, breskve, jabolka itd.) naj se pred uživanjem temeljito opere in olupi pri zelju in ohrovtu je treba odstraniti zunanje liste. Pozemno gomoljnato in korenasto zelenjavo (krompir, česen, čebula itd.) je treba temeljito oprati in olupiti. Kdor zbira kapnico pa je treba ob prvem dežju preprečiti vtok vode s strehe v zbiralnik.

Živila pa naj bi bila menda varna in skladna, še vedno pa ne v kompost ali med biološke odpadke

Včeraj pa so na svoji spletni strani zapisali, da še vedno veljajo priporočila glede gibanja na prostem. Hkrati pa, da so rezultati preizkušanj vzorcev živil pokazali, da so vsa vzorčena živila, ki so jih odvzeli z vrtov prebivalcev in pri registriranih pridelovalcih, varna in skladna. Hkrati svetujejo, da se sadje in zelenjavo, na katerih so še vedno ali pa so bili vidni ostanki saj, zavrže in odstrani med komunalne odpadke (še vedno ne v kompost ali med biološke odpadke). Za preostalo sadje in zelenjave pa so ponovili navodila izpred nekaj dni, le strnili so jih v manj besed.

Na podlagi česa naj bi bila živila varna?

V petek, 21. 7., so vzeli 2 vzorca zelenih delov koruze v oddaljenosti 50 in 150 metrov od mesta požara. Drugih pridelkov niso vzeli v pregled (vzorčili).

Nato so 25. 7. (v torek) opravili preglede pri registriranih pridelovalci, vendar ne v krogu znotraj 300 metrov od požara, saj so ugotovili, da tam ni pridelovalcev živil, ki bi trenutno dajali pridelke na trg.

Nato so 31. 7. odvzeli 5 vzorcev travinja, ki so jih posredovali v analize na prisotnost dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB in diksinom nepodobnih PCB.

Iz rezultatov prvih 2 vzorcev kmetijskih rastlin (zeleni deli koruze, vzorčeno 21. 7.) je razvidno, da v neposredni bližini pogorišča lahko pričakujemo prisotnost dioksinov, dioksinom podobnih PCB oziroma dioksinom nepodobnih PCB. Ker je bil požar dokončno pogašen šele v nedeljo, 23. 7., je bilo vzorčenje izvedeno 31. 7. in na rezultate še čakajo.

Dva vzorca (aronije in bučke) naj bi bile varne: vzorci vzeti v večji oddaljenosti od požara

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa je nato identificirala nova vzorčevalna mesta v večji oddaljenosti od požara. Odvzem dveh vzorcev živil (aronije in bučke) je bil izveden pri dveh registriranih pridelovalcih dne 26. 7. Oba vzorca sta bila ocenjena kot skladna in varna.

Za danes je sklicana izredna seja občinskega sveta

Danes ob 17. uri bo izredna seja občinskega sveta Občine Straža, na kateri bodo obravnavali okoliščine in posledice požara v podjetju Ekosistemi. Pred dnevi je bilo rečeno, da bodo na seji tudi predstavniki podjetja Ekosistemi.

Seja bo v Kulturnem domu v Straži, večnamenska dvorana, Na žago 4. Seja je javna in se jo lahko udeleži vsak, ki to želi.

Vir: nijz.si