Priprave za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica v polnem teku

Fotografija je simbolična. (vir: eles.si)

Na sedežih občin Trebnje, Mirna, Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Sevnica ter na direktoratu za prostor ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani so od danes javno razgrnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za dvakrat 110 kilovoltni daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica in drugi s projektom povezani dokumenti. Razgrnjeni so do 31. julija.

Ministrstvo za okolje in prostor ter infrastrukturno ministrstvo bosta na temo gradnje tega daljnovoda pripravili tudi javne obravnave, in sicer:

  • 22. junija na Mirni,
  • 23. junija v Trebnjem in Šentrupertu na Dolenjskem,
  • 29. junija v Boštanju pri Sevnici in
  • 30. junija v Mokronogu.

Pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo bo možno dajati do 31. julija, in sicer pisno na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve, ter na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.

Pripombe je možno oddati tudi z navadno ali elektronsko pošto in sicer na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected], s pripisom DPN za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica.

M. D.