Prihodnji teden popolno odprtje srednjih šol in fakultet

(vir: pixabay.com)

Ker se je epidemiološka slika izboljšala, prehajamo v Sloveniji v t. i. rumeno fazo. To po vladnem semaforju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 pomeni popolno odprtje srednjih šol in fakultet v prihodnjem tednu. 

Pouk v srednjih šolah bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Potrebno pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Zaščitne maske ostajajo obvezne, razen za dijake pri pouku športne vzgoje. Pri testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodov ni sprememb.

Tudi na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb.

Dejavnost izobraževanja odraslih je organizacijsko že sedaj potekala brez omejitev, tako bo veljalo tudi v prihodnje.

V veljavi ostajajo določila glede testiranja izvajalcev, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe, je na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

M. D.