Pričakovana ponovna onesnaženost zraka s puščavskim prahom

(vir: Agencija za okolje in prostor, Twitter)

Te dni je naše kraje zajel oblak puščavskega prahu. Prikazan je časovni potek urnih ravni delcev PM10 na območju Slovenije z okolico. Onesnaženost zraka s puščavskim prahom se je včeraj prehodno zmanjšala, danes pričakujejo ponovno povečanje nad zahodno in osrednjo polovico Slovenije.

Povprečne urne ravni delcev MP10 so bile včeraj povišane v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Celju, na Ptuju, v Murski Soboti, Trbovljah,  Zagorju in Novem mestu.

Gre za kraje, kjer so nameščene samodejne merilne postaje.

Mejna vrednost delcev MP10 je 50, v Novem mestu je bila včeraj 53. Najvišja je bila v Celju, 60 in 61.

Kaj so PM?

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon.

Najpogosteje se v zadnjih letih izvajajo meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive.

Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se manjši in svetlejši delci zadržujejo v zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno »sperejo« iz atmosfere šele s padavinami. Delci so naravnega (dim gozdnih požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost in podobno.

Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je 20 µg/m3.

Učinki na zdravje

Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da je prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč. (Trdni delci)

*Mejna vrednost za trde delce PM 2,5 ni določena, kar pomeni, da je vse, kar je nad 0 škodljivo. Vir: Zadnje urne in dnevne ravni onesnaževal (gov.si)

Modelski izračun:

M. D.