Pri kadrovanju za direktorico Doma starejših občanov Metlika se ne pustijo motiti

Fotografija je simbolična.

Postopek imenovanja direktorice Doma starejših občanov, ki je sprva nekoliko zastal, se nadaljuje. Sinoči je o soglasju odločala t. i. občinska kadrovska komisija, ki jo vodi Jože Cajnar, čez nekaj dni bo o tem odločal še občinski svet. Temu sledi odločanje na ministrstvu, ki ga vodi SD-jeva ministrica Anja Kopač Mrak, dokončna potrditev pa bo sledila na svetu zavoda, ki ga vodi Dragica Valenčič. Protikorupcijska komisija odločitve o domnevno političnem kadrovanju še ni sprejela.

Sinoči se je sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki deluje v okviru metliškega občinskega sveta. Predsednik komisije je Jože Cajnar, tovrstne komisije pa so bolj znane kot t. i. občinske kadrovske komisije. Komisija je imela na dnevnem redu tudi izdajo predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Doma starejših občanov. Vabilo so dostavili Duški Vlašič, Maji Pegam, Barbari Vraničar, Borisu Govedniku, (županu) Darku Zevniku, Duški Brnčić in Jasni Brus Rožman. Kako so se odločili na seji, uradno ni znano, zapisnik bo sicer sestavni del gradiva za sejo občinskega sveta, ki bo v prihodnjih dneh. Glede na znano pa naj bi izbrana kandidatka dobila soglasje.

Med kom so odločali?

Samo o predlogu, ki ga je 7. marca 2018 občini posredoval Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika. Ta je občino obvesti, da so na svoji 10. redni seji, ki je bila 26. februarja 2018, na delovno mesto direktorice izbrali kandidatko Mojco Stopar Zevnik. Z dopisom so hkrati Občinski svet Občine Metlika zaprosili za izdajo predhodnega mnenja k njenemu imenovanju. Pod predlog za izdajo soglasja se je podpisala Dragica Valenčič, predsednica Sveta zavoda DSO Metlika.

Na potezi strankarska kolegica, ministrica v odstopu Anja Kopač Mrak

Po 34. členu Statuta DSO Metlika direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. To pomeni, občinskega sveta Občine Metlika. Ministrica, pristojna za socialno varstvo, pa je Anja Kopač Mrak, članica stranke Socialni demokrati (SD), to je stranke, kateri pripada tudi metliški župan Darko Zevnik. Na listi SD za občinski svet pa je leta 2014 kandidirala tudi Mojca Stopar Zevnik, izbrana kandidatka za direktorico.

Člani Sveta zavoda DSO Metlika so sicer “izbirali” med tremi kandidatkami: Andrejo Draginc, magistrico managementa v zdravstvu in socialnem varstvu, ter dvema prijavljenima z visokošolsko izobrazbo: Ivico Lozar in Mojco Stopar Zevnik.

Med tekočimi posli tudi kadrovanje?

Vlada je sicer padla, saj je njen predsednik odstopil z mesta vodenja. Glede na sklep Vrhovnega sodišča RS (X Ips 280/2009) z dne 1. junija 2010 pa vlada v tem času lahko sprejema samo nujne odločitve, ne začenja pa večjih in pomembnejših dejavnosti na novo, ne sprejema dokončnih političnih odločitev, razen tistih, ki so pomembni za delovanje države. Pri presoji, ali gre v konkretnem primeru kadrovanja oziroma podaje soglasja za tekoče kadrovsko vprašanje, pa je glede na sodno prakso treba upoštevati zlasti to, ali in zakaj je odločitev v tem primeru nujna zaradi potreb delovanja države. Na podlagi tega je dopustno kadrovanje, s katerim se zagotavlja kontinuirano delovanje države in njenih organizacij in sistemov, v tem primeru tudi pri imenovanju direktorjev, ravnateljev in podobno.

V vladnih službah sicer pojasnjujejo, da je soglasje k imenovanju direktorjev nujno za kontinuirano delovanje, da to spada med t. i. tekoče posle, vendar pa je v konkretnem primeru to lahko tudi vprašljivo.

KPK še ni končala s pregledom

S t. i. političnim kadrovanjem v DSO Metlika se ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kjer pa prijave zaradi domnevno političnega kadrovanja pri imenovanju direktorice Doma starejših občanov Metlika še niso zaključili. Tako so nam sporočili včeraj, zato dodatnih informacij o vsebini in fazi obravnave ne morejo posredovati. Po naših podatkih imajo prijavo sicer že več kot mesec dni.

Se bo SD v Metliki izločil iz odločanja o soglasju?

Na vprašanje o tem nam je Darko Zevnik že pred časom odgovoril, da njihovi svetniki odločajo po svoji vesti, sam kot župan pa nima pravice glasovanja.

J. M.