Prejeli smo: Za kulturo gre!

Zbor za republiko: "Samo barbari so gradili novo kulturo na podlagi uničevanja stare."

Dr. Stane Granda, predsednik Zbora za republiko in častni občan Mestne občine Novo mesto (vir: arhiv)

Ob naprezanju Zorana Jankovića za 5. zaporedni županski mandat ugotavljamo, da se v zgodovino mesta ne bo zapisal samo po trajanju svoje oblasti, ampak predvsem po popolni odsotnosti osebne morale (farmacevtka …), politične higiene ter osebne in splošne kulture.

Z nepokopom ižanskih Romov izstopa po doslej v Ljubljani nepoznanem rasizmu, z zlorabo pokopališč prezir svetost življenja, s političnimi nastopi pa razpihuje nestrpnost in sovraštvo.

Z urejanjem mestnega prometa onemogoča starejšim dostop do trgovskih in gostinskih lokalov, do tržnice in cerkva. Zdravstvena oskrba meščanov pa je tik pred zlomom!

Dokler vse to Ljubljančanov ne moti, ne moremo protestirati. Moramo pa se oglasiti, ko začenja razgrajevati kulturno podobo Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije.

Ljubljana  je evropsko pomembno vozlišče na poti iz zahodne Evrope na Bližnji vzhod in iz Panonske nižine na evropski jugozahod. Tako strokovnjaki kot tuji turisti se čudijo odsotnosti vsakega globalnega dolgoročnega razmisleka in ureditve tako železniškega kot cestnega prometa. Tudi zato postaja letališče Brnik petorazredno in se ga mnogi izogibajo.

Če kaže nekaj posluha za predloge arch. prof. Koželja za zunanjo podobo mestnega središča, pa spreminja kulturno središče Slovenije v duhovno smetišče, ki ga ne morejo prikriti plehke kričeče balkanalije na Kongresnem trgu. Samo barbari so gradili novo kulturo na podlagi uničevanja stare.

Zoran Janković je odgovoren:

  • za trajno ogrožanje temeljev Uršulinske cerkve
  • za neizgradnjo NUK-II
  • za propadanje Plečnikove dediščine (stadion)
  • za onemogočanje delovanja Zgodovinskega arhiva Ljubljane
  • za spodkopavanje možnosti kulturnega delovanja in uveljavljanja mladih …

Z gradnjo podzemne garaže na tržnici ne onečašča samo za Slovence svetega kulturnega prostora, kjer je stal nekdanji ljubljanski licej, ki ga je poleg številnih najvidnejših Slovencev obiskoval tudi France Prešeren, ampak tudi kaže zavržen barbarski odnos do tamkajšnjega nekdanjega pokopališča, ohranjenih grobnic naših slavnih prednikov in ostankov stare meščanske arhitekture ter obrambnih naprav.

Pozivamo vse meščane in slovenske državljane, da pred županovo komercializacijo Ljubljane zaščitimo njeno največjo žrtev: slovensko kulturo v najširšem smislu besede.

Ljubljana, 14. novembra, 2022

Pripravil: France Cukjati                                                                                                                                                              Dr. Stane Granda, predsednik Zbora za republiko