Predstavniki Inštituta 1. oktober včeraj pri Varuhu človekovih pravic

Srečanje vodstva Inštituta 1. oktober z varuhom človekovih pravic

Predstavniki Inštituta 1. oktober so se včeraj srečali na delovnem sestanku z Varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. 

Predstavili so mu pobudo za odpravo in popravo krivic glede pokojnin ter pobudo o ureditvi slovenskega zdravstva, ki ne omogoča starejši populaciji v nekaterih primerih niti osnovnih zdravstvenih storitev. V obeh problematikah so kršene človekove pravice.

V obeh primerih se sklicujejo na 2. člen ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država.

Socialna država je država, ki si za svoj cilj postavlja socialno varnost in socialno pravičnost za vse svoje prebivalce. Pojem zajema normativne in institucialno ukrepe države ter javno financiranje obvladovanja tistih tveganj, ki ogrožajo socialno varnost prebivalcev. Socialna država s svojo socialno politiko skrbi za družbrno enakost ter preprečuje revščino. Tukaj je politika in odločevalci na najbolj pomembnih položajih povsem zatajila.

Od varuha pričakujejo takojšnje ukrepanje in pozivanje k ureditvi problematičnih zadev.

Celoten poziv objavljamo v nadaljevanju:

M. D.