Predstavniki državnega sveta obiskali Dolenjsko

Delovno srečanje predstavnikov državnega sveta z dolenjskimi župani v prostorih Mestne občine Novo mesto

Predstavniki Državnega sveta RS s predsednikom Markom Lotričem in sekretarko dr. Moniko Kirbiš Rojs ter državnim svetnikom Bojanom Kekcem so se včeraj mudili na delovnem obisku na Dolenjskem. V okviru tega so se srečali z vodstvom Mestne občine Novo mesto, ogledali so si Štrukljevo brv preko reke Krke in Hišo Fink, obiskali so podjetje Revoz, se podali na ogled vinske kleti Colnar in obiskali podjetje L-TEK v Šentjerneju.

Srečali so se z župani in direktorji podjetij, govorili so o prednostih decentralizacije države oz. vzpostavitve pokrajin.

Z regijskimi obiski se želi državni svet seznaniti tudi z aktualnimi izzivi posameznih delov Slovenije ter hkrati približati svojo vlogo in dejavnosti lokalnemu prebivalstvu. Delovni dan so začeli na Mestni Občini Novo mesto. Na sestanku s predstavniki občin so se pogovarjali o izzivih, s katerimi se sooča regija, ter o priložnostih za nadaljnji razvoj, pa tudi o stališčih do regionalizacije, za katero si prizadeva državni svet.

Sestanka do se ueležili župani Gregor Macedoni (Novo mesto), Dušan Krštinc (Straža), Mateja Povhe (Trebnje), Andrej Kastelic (Mirna Peč), Dušan Skerbiš (Mirna), mag. Marjan Hribar (Šmarješke Toplice) in Jože Kapler (Škocjan).

Drugi postanek regijskega obiska je bila Hiša Fink. Ogledali so si tudi novo Štukljevo brv, ki skupaj z Julijino brvjo sklepa 8 km dolgo krožno sprehajalno in kolesarsko pot. Zgodovino nastanka Štukljeve brvi jim je pojasnil dr. Iztok Kovačič, vodja urada za razvoj in prostor na Mestni občini Novo mesto.

Za Dolenjsko, ki je del Jugovzhodne statistične regije, je specifično to, da je dobro razvita in perspektivna regija, k čemer veliko pripomorejo tudi uspešna podjetja, ki jih poganja tako domači kot tuji kapital. Med temi podjetji je tudi Revoz, eno izmed največjih slovenskih podjetij, edini proizvajalec avtomobilov in vrsto let največji izvoznik. Deluje znotraj največje svetovne avtomobilske zveze – Renault Nissan Mitsubishi. Začetek tovarne sega v leto 1955.

Obiskali so tudi vinsko klet Colnar. Na kmetiji na 9 hektarjih vinogradov po metodah biodinamike obdelujejo 90.000 trt na štirih različnih legah. Leta 1994 so odprli dopolnilno dejavnost na kmetiji in se začeli ukvarjati tudi s turizmom. Leta 2022 so zgradili novo emisijsko negativno klet, edino v Evropi, v kateri predelajo vse odpadke, ki nastanejo pri pridelavi vina, so tudi samooskrbni z električno energijo. K njihovemu uspehu zagotovo pripomore tudi povezovanje z okoliškimi vinarji in kmetijami. Gospodarji so Janezi. Posebna tradicija na kmetiji se je začela leta 1747, ko se je rodil prvi sin nove generacije po imenu Janez. Od tedaj so tako poimenovali vsakega prvega sina, kar se je obdržalo vse do danes. Zdajšnji Janez je osmi po vrsti.

Podjetje v družinski lasti L-tek d.o.o. je leta 1994 v Šentjerneju ustanovil Radko Luzar, ki je med drugim leta 2023 prejel gospodarskega oskarja Gospodarske zbornice Slovenije za uspešno vodenje podjetja. Odlikuje jih specializacija, usmerjenost v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za raznovrstne panoge. Podjetje razvija in izdeluje visokotehnološke elektronske izdelke za industrijo in medicino.

Nekaj fotografij z včerajšnjega obiska predstavnikov Državnega sveta RS na Dolenjskem.

Ogled brvi v Novem mestu: Marko Lotrič in Bojan Kekec z Iztokom Kovačičem iz mestne občine
Obisk v vinski kleti Colnar (dr. Monika Kirbiš Rojs, Bojan kekec, Marko Lotrič in lastnik vinske kleti)
Pred vinsko kletjo Colnar (dr. Monika Kirbiš Rojs, Marko Lotrič, Bojan Kekec in lastnik kleti)
Obisk Revoza (predstavniki podjetja)
Obisk Revoza (delegacija državnega sveta)
Obisk podjetja I-tek Šentjernej, na fotografiji ustanovitelj in lastnik Radko Luzar

Vir in foto: Omrežje X (nekdanji Twitter), Državni svet RS

A. L.