Predstavljamo župane: Dr. Vladimir Prebilič

Kdo je dr. Vladimir Prebilič? Ne samo župan, tudi izredni profesor na FDV

Dr. Vladimir Prebilič je bil za župana Občine Kočevje izvoljen že leta 2010, ko je premagal Janka Vebra. Takrat je prejel 59,85 % glasov. Za župana je bil izvoljen še leta 2014 in zdaj, novembra 2018. Star je 44 let, rojen je v Ljubljani. Leta 1998 je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na dvopredmetnem programu Zgodovina in geografija.

Že v času študija je poučeval na Osnovni šoli Zbora odposlancev, Osnovni šoli Ob Rinži, Gimnaziji Kočevje in Ljudski univerzi Kočevje. Magistriral je leta 2001 na obramboslovju, kjer je kot štipendist Komisije EU preučeval konverzijo vojaških objektov v ZRN, ZDA in VB. Kot štipendist nemškega zveznega obrambnega ministrstva (štipendija Manfreda Wörnerja) je pripravil doktorsko disertacijo z naslovom Vojaška logistika nemških oboroženih sil v II. svetovni vojni.

Doktoriral je na Fakulteti za družbene vede, kjer je bil med leti 2007 in 2011 predstojnik Katedre za obramboslovje, danes pa opravljam deloizrednega profesorja in predava predmete geopolitika na podiplomski ravni ter vojaška zgodovina, obramboslovna geografija, primerjalni politični sistemi in temelji EU na dodiplomski ravni. Njegova osebna bibliografija šteje 387 enot, od tega je 32 izvirnih znanstvenih člankov, 6 preglednih znanstvenih člankov, 28 strokovnih in preglednih znanstvenih člankov, 25 delov monografij ter 4 knjige.

Leta 2002 je na lokalnih volitvah v Kočevju kandidiral na listi SD in bil izvoljen kot občinski svetnik ter imenovan za predsednika Odbora za finance in gospodarstvo v Občini Kočevje. Leta 2003 ga je občinski svet izvolil za prvega podžupana občine Kočevje. Leta 2004 je postal tudi podpredsednik nadzornega sveta Komunale Kočevje in bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta Pokrajinskega muzeja Kočevje. Leta 2005 je bil na kongresu SD izvoljen v predsedstvo stranke ter postal predsednik Odbora za obrambo pri SD. Istega leta ga je predsedstvo SD imenovalo za osebnega svetovalca predsednika stranke Boruta Pahorja za področje notranjih zadev. Z listo Moja Kočevska je se leta 2010 prvič podal v kandidaturo za župana občine Kočevje kot občan in bil tudi izvoljen.

Ob delu je tudi družinski človek, oče dveh hčera. Zaradi velike lokalne pripadnosti živi z družino v domačem Kočevju, od koder se odpravlja na pot proti Ljubljani ali drugim krajem Slovenije. V prostem času je strasten zbiralec in bralec stripov, med katerimi ima največjo vlogo Alan Ford. Kot župan je izredno dostopen tudi za medije.

J. M.