Predstavljamo: 50. najbogatejši na lestvici sto najbogatejših

TPV Novo mesto

Na sredini lestvice sto najbogatejših Slovencev in Slovenk je Novomeščan, Vladimir Gregor Bahč, predsednik uprave in skoraj 80-odstotni lastnik novomeškega podjetja TPV. Sodelavci revije Manager so izračunali, da ima v lasti 29,5 milijona evrov premoženja.

Podjetje TPV je bilo del nekdanje novomeške skupine IMV. Bahč je bil nato v začetku devetdesetih let kot sanator pred izbiro, ali podjetje s 372 zaposlenimi likvidira ali pa zbere denar za odkup. Odločil se je za odkup.

K nakupu so nato povabili vse zaposlene, 20 odstotkov so lahko odkupili z lastninskimi certifikati, za preostalo pa so morali zbrati gotovino. Najeli so osebna posojila in za njihovo odplačilo jamčili z osebnim premoženjem. Šlo je torej za zelo tvegano odločitev, ki se je izšla, čeprav tudi tu ni šlo brez težav, v poslovnem svetu pa je tako, da se stvari lahko hitro obrnejo drugače od načrtovanih.

Danes je to skupina več podjetij

Bahč danes obvladuje skupino več hčerinskih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo avtomobilske opreme, prikolic in servisom ter prodajo avtomobilov. Podjetja so v Sloveniji (pet lokacij – Novo mesto, Velika Loka, Suhor, Brežice in Ptuj), Srbiji in Rusiji. Lani so izvajali še lastniško konsolidacijo skupine. Pred tem je to obvladovalo podjetje Partner IN, d. o. o., ki se je nato preimenovalo v TPV Group, d. o. o. Po tej konsolidaciji podjetje TPV, d. d., ne obstaja več, saj so od malih delničarjev delnice odkupili.

Skupina TPV je imela v letu 2016 okoli 1100 zaposlenih (od tega okrog 130 prek agencij). Dosegli so 144,4 milijona evrov prihodkov. Dobiček je bi rekorden in je znašal 3,3 milijona evrov. Podjetje tudi ni preveč zadolženo, dolg je v normalnih okvirjih.

Kakšne načrte imajo?

Za leto 2017 pričakujejo rekordne prihodke, v prihodnosti pa želijo okrepiti predvsem sodelovanje na vseh ravneh v podjetju in ga tudi digitalizirati. Izvajajo tudi obsežen naložbeni ciklus. Novi digitaliziran proizvodno-logistični center v Veliki Loki pri Trebnjem bo končan do leta 2020, vrednost naložbe je 20,3 milijona evrov, na novo bodo zaposlili 110 oseb.

Bahč, lastnik skupine TPV, se je lani uvrstil na 76. mesto lestvice najbogatejših, njegovo premoženje je bilo ovrednoteno na 20,4 milijona evrov. Letos je z 29,5 milijona evrov na 50. mestu. Bahč vrednosti premoženja in vrednotenje tega za revijo Manager ni komentiral.

J. M.