Predstavljamo: 16. najbogatejša na lestvici sto najbogatejših

Vir: pixabay.com

Na 16. mestu, na lestvici sto najbogatejših v državi, sta Belokranjca Dari in Vesna Južna, v revijo Manager pa so izračunali, da imata v lasti 67,4 milijona evrov premoženja.

Dari in Vesna Južna prihajata iz Bele krajine, z metliškega konca, začela sta z ustanovitvijo borznoposredniške družbe Perspektiva. Z izjemo te in sevniške proizvajalke perila Lisca, ki jo je Perspektiva že pred več kot desetletjem prevzela skupaj z dolenjsko družino Polovič, sta zakonca Južna večino podjetij v svoj portfelj zajela s prevzemom družbe za upravljanje Vizija, ki se danes imenuje Perspektiva DZU. Vizija je bila sicer družba, ki je zbirala lastniške certifikate, ki smo jih državljani prejeli po zakonu o lastninskem preoblikovanju nekdanje družbene lastnine.

Danes imata prek dveh holdingov Vizija v lasti novomeško gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, IGM Strešnik in še nekaj naložb. Medtem ko sta bila zakonca Južna pred leti znana predvsem kot borznika, zdaj svoj imperij gradita predvsem na gradbeništvu in tekstilu, borzno posredovanje in upravljanje skladov pa sta skoraj popolnoma opustila.

Največji in najuspešnejši podjetji v skupini sta Lisca in CGP.

Prihodki skupine Perspektiva FT, v kateri sta zakonca lastnika vsak polovice, so se lani povečali za kar 15 odstotkov. Skupina kot celota je imela 13,7 milijona evrov čistega dobička. Rast, tako prihodkov kot dobička, pa je bila večinoma posledica vključitve družbe Hidrotehnik v skupino Perspektiva. Prevrednotenje naložbe je prineslo 4,8 milijona evrov dodatnega dobička.

Med podjetji v skupini je Lisca prihodke povečala za šest odstotkov, posledično je bil dobiček višji za 28 odstotkov. Ob tem so se prihodki CGP zmanjšali za šest odstotkov, ne glede na to pa je družba izboljšala končni poslovni rezultat (dobiček), predvsem zato, ker so imeli manjše finančne obveznosti (stroški za obresti).

V letu 2016 sta bila zakonca Južna s 47,7 milijona evrov vrednim premoženjem na 20. mestu. V letu dni sta se na lestvici sto najbogatejših povzpela za štiri mesta, njuno premoženje pa se je v letu dni povečalo za 41 odstotkov.

Zakonca Južna vrednotenja za revijo Manager nista komentirala.

J. M.