Pred predsedniškimi volitvami še danes mogoča prijava za glasovanje po pošti iz Slovenije

(vir: arhiv)

Pred volitvami predsednika republike, ki bodo 23. oktobra, se je samo še danes mogoče prijaviti za glasovanje po pošti iz Slovenije.

Na tak način lahko glasujejo oskrbovanci domov za starejše, volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, invalidi ter volivci, ki so zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Ta možnost velja tudi za volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, pri čemer morajo obvestilu priložiti tudi dokazilo.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK) in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Do 17. oktobra pa se bodo lahko za glasovanje po pošti prijavili tudi tisti volivci, ki jim bo do takrat nepredvideno odvzeta prostost ali pa bodo nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali socialnovarstveni zavod. To velja tudi za volivce, ki jim bo do takrat odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom.

Na predsedniških volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu.

Za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 19. oktobra.

A. L.