Pred parlamentom shod upokojencev, v njem seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti

Poslanka Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti (vir: Zajem zaslona)

Danes ob 15. uri se bo pred državnim zborom, na Trgu republike v Ljubljani, začel že 5. vseslovenski protestni in protivladni shod upokojencev, kjer pričakujejo več deset tisoč udeležencev iz vse Slovenije.

Ob 14. uri pa se bo v državnem zboru začela seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanka Eva Irgl.

Na seji bodo obravnavali problematiko upokojencev in skrb za starejše, na sejo so vabljeni številni, med drugim tudi Društvo Inštitut 1. oktober in Civilna iniciativa Glas upokojencev, ki organizirajo vseslovenski protest.

Iz objavljenega dnevnega reda je razvidno, da bodo na seji obravnavali številna vprašanja in pobude poslank in poslancev, največ iz stranke SDS.

Napovedana je razprava o naslednjih vprašanjih:

 • Pisno poslansko vprašanje Soniboja Knežaka (SD) v zvezi z odmerno stopnjo za izračun pokojnine za moške med 1.1.2013 in 1.1.2019 v višini 57,25%
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi s kadrovskim manjkom v domovih starejših občanov
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost in dolgotrajno oskrbo
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi s podražitvijo storitev pomoči na domu
 • Pisna poslanska pobuda mag. Meire Hot (SD) v zvezi s pogoji za upokojitev žensk, ki dopolnijo starost 60 let
 • Pisna poslanska pobuda Janeza Ciglerja Kralja (NSi) v zvezi z dostopnostjo sredstev za sofinanciranje gradnje objektov za varno bivanje oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, tudi za socialnovarstvene zavode, katerih ustanovitelj so lokalne skupnosti
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja Aleksandra Reberška (NSi) v zvezi s pokojninsko reformo
 • Pisno poslansko vprašanje Eve Irgl (SDS) v zvezi z različnimi odmernimi osnovami za izračun pokojnine za ženske in moške, ki so se upokojevali v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2019 in v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022
 • Pisno poslansko vprašanje Aleksandra Reberška (NSi) v zvezi s t. i. borčevskimi pokojninami
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi z dvigom pokojnin
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS)v zvezi s prejemanjem draginjskega dodatka za upokojence
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi s prejemniki pokojnin brez kritja v plačanih prispevkih
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi s številom invalidskih upokojencev
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z razlikami v žepnini upokojencev in prejemnikov denarne socialne pomoči
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z večanjem energetske revščine
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja Aleksandra Reberška (NSi) v zvezi s pokojninsko reformo
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja Zvonka Černača (SDS) v zvezi s pokojninsko reformo in zagotavljanjem pravičnih pokojnin
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi s položajem slovenskih upokojencev
 • Pisno poslansko vprašanje Tomaža Lisca (SDS) v zvezi s pokojninami za posebne zasluge
 • Pisno poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja (NSi) v zvezi z zavajajočim »usklajevanjem« pokojnin novembra in decembra 2022
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi z zvišanjem upokojitvene starosti
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi s položajem slovenskih upokojencev v času draginje
 • Pisno poslansko vprašanje Soniboja Knežaka (SD) v zvezi z dinamiko gradnje domov za starejše občane.v zvezi z dinamiko gradnje domov za starejše občane
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z odmernim odstotkom ob upokojitvi
 • Pisno poslansko vprašanje Sandre Gazinovski (Gibanje Svoboda) v zvezi z gradnjo javnih domov za starejše občane in varovanih stanovanj
 • Pisno poslansko vprašanje Jelke Godec (SDS) v zvezi z upravičenci do energetskega dodatka
 • Pisno poslansko vprašanje mag. Karmen Furman (SDS) v zvezi z ukrepi za upokojence
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z gibanjem pokojnin
 • Pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z digitalnim opismenjevanjem starejših
 • Pisno poslansko vprašanje Alenke Helbl (SDS) v zvezi z izrednimi uskladitvami pokojnin
 • Pisna prijava ustnega poslanskega vprašanja mag. Bojane Muršič (SD) v zvezi z odstotkom za odmero pokojnine in izredno uskladitvijo pokojnin
 • Pisno poslansko vprašanje Jelke Godec (SDS) v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi
  Vir: dz-rs.si

Na sejo so vabljeni:

− Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
− Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost
− dr. Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje
− Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ – Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
− Peter Svetina, varuh človekovih pravic
− Društvo Inštitut 1. oktober in Civilna iniciativa Glas upokojencev
− Skupnost centrov za socialno delo
− Inštitut RS za socialno varstvo
− Zveza društev upokojencev Slovenije
− Spominčica – Alzheimer Slovenija
− Hiša dobre volje
− Sindikat upokojencev Slovenije
− Socialna zbornica Slovenije
− Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
− Zavod Pristan
− Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
− DEOS d.o.o.
− MN – Moj načrt, Družba za zagotavljanje osebnih storitev d.o.o.
− Center celostne oskrbe d.o.o
− CUSTODIA – oskrba na domu in pomoč družini
− Inštitut za dolgotrajno oskrbo

(Vir: dz-rs.si)

M. D.