Pravila portala Moja Dolenjska pri spremljanju volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Vir: arhiv

Portal Moja Dolenjska v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila za spremljanje volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022. Pravila veljajo tudi za drugi krog županskih volitev, ki bo 4. decembra 2022. 

V času volilne kampanje, ki se bo začela 20. oktobra in končala 3. decembra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo portal Moja Dolenjska v novinarskih prispevkih spremljal pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko portala, zakonom in profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo uravnoteženo in nepristransko predstavitev kandidatov za predsednika države in njihovih programov v volilni kampanji.

Portal Moja Dolenjska se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibal objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

Plačana volilna propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidate veljajo enaki pogoji objave sporočil in cenik, objavljeni na spletni strani MD.

Portal Moja Dolenjska bo v skladu z uredniško politiko objavljal strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedel izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Uredništvo