Poziv: Gotovinsko plačevanje naj se zapiše v Ustavo

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Na spletu je objavljena Peticija s pozivom, naj se gotovinsko plačevanje zapiše v Ustavo RS. Namen te je v prvi vrsti ohranitev svobodo izbire (in zaščita anonimnosti) ob plačevanju. Gotovina je pomembna, ker omogoča primarno samostojnost (likvidnost).

Omogoča tudi premostitveno plačilno sposobnost v času večjih gospodarskih in okoljskih katastrof.

Avtorji so zapisali: “Brez gotovine bi naše denarne transakcije ves čas nadzorovale in sebi v prid prisiljevale inštitucije in/ali korporacije, ki so največkrat v zasebnem in kvazi javnem lastništvu. Poleg tega je vse več napadov ‘hekerjev’ in naj bodo ‘zagotovila’ bank in ostalih inštitucij še tako prepričevalna, gotovina predstavlja zadnjo varovalo pred tem, da preko noči ostanemo brez našega denarja za nujne življenjske potrebščine.

Omogoča nam plačilno sposobnost v času večjih ekonomskih oz. gospodarskih in okoljskih katastrofah. Pa tudi brez gotovine bi naše denarne transakcije ves čas nadzorovale inštitucije oz. korporacije, ki so največkrat v zasebnem lastništvu.

Z namenom, da državljani sodelujemo v ekonomskem sistemu, je od vsakogar zahtevano, da podpiše dogovor s tretjo osebo pri upravljanju z denarjem, pa naj gre za transakcijski/bančni račun, plačilno in/ali kreditno kartico ali mobilno plačilno storitev. Ne govorimo o tem, da bi bila ukinitev gotovine katastrofa, ampak da bi to dokončno odvzelo osnovno ekonomsko svobodo. Če nam ostane samo negotovinsko plačevanje, potem bodo starejši in nemočni prisiljeni dajati pooblastila za svoje kartice svojcem, sosedom in bližnjim, ki so morda neodgovorne osebe. Poleg tega ljudje delamo cele dneve za preživetje in gotovina nam daje vsaj nek občutek zadovoljstva, ko v rokah držimo plod svojega dela.

Človek si zasluži, da s svojim denarjem razpolaga kakor si sam želi, pa tudi, če ga bo potrošil ali shranil ‘pod posteljo’ za težke čase.”

Peticijo lahko podpišemo na povezavi: Peticija

M. D.