Povprečni neto dohodek na prebivalca najvišji v občini Šmarješke Toplice

(vir: pixabay.com)

Dve občini v Sloveniji sta, ki izstopata po povprečnih dohodkih na prebivalca. Pregovorno znani občini Trzin se je priključila še občina Šmarješke Toplice. To kažejo podatki o povprečnih dohodkih na prebivalca, ki jih je Statistični urad RS objavil včeraj.

Glede na regije imajo najvišje neto dohodke prebivalci v osrednjeslovenski regiji (ti so višji za 9 odstotkov od povprečja v državi), najnižji pa v pomurski regiji (15 odstotkov pod povprečjem).

Na prvih 10 mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca se uvrščajo občine: Trzin, Šmarješke Toplice, Rečica ob Savinji, Mežica, Kranjska Gora, Log -Dragomer, Ankaran, Ljubljana, Škofljica in Vodice.

Na zadnjih 10 mest se uvrščajo občine: Kuzma, Rogašovci, Grad, Apače, Hodoš, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, Cankova in Cerkvenjak.

Tako je v slovenskem merilu.

Kaj pa občine znotraj regije Jugovzhodna Slovenija?

Podatki kažejo, da je v regiji 8 občin, kjer so letni neto prihodki višji od povprečja v državi. Nadalje je 13 občin, kjer so letni neto prihodki prebivalstva nižji od povprečja.

Razlika med najvišjimi in najnižjimi neto dohodki na prebivalca med občini Šmarješke Toplice in Osilnica je kar 65-odstotna.

Podatki po občinah so predstavljeni v naslednji tabeli.

Neto prejeti dohodek prebivalcev, občine, Slovenija, letno

Neto znesek/leto, v evrih
1. Šmarješke Toplice 12.802,90
2. Novo mesto 11.264,20
3. Mirna 10.996,78
4. Trebnje 10.808,42
5. Ribnica 10.594,31
6. Straža 10.577,23
7. Dolenjske Toplice 10.437,13
8. Mirna Peč 10.354,34
SLOVENIJA 10.251,90
9. Šentjernej 10.123,41
10. Mokronog – Trebelno   9.898,80
11. Žužemberk   9.827,67
12. Škocjan   9.710,92
13. Loški Potok   9.523,32
14. Sodražica   9.492,30
15. Kočevje   9.457,72
16. Črnomelj   9.369,46
17. Semič   9.360,47
18. Metlika   9.356,63
19. Kostel   9.286,50
20. Šentrupert   8.843,77
21. Osilnica   7.755,70

V zneskih so upoštevani vsi dohodki na prebivalca v posamezni občini, v neto zneskih.

Vir: SURS

Vir: SURS

Podatke je Statistični urad RS (SURS) objavil včeraj, 27. julija, in veljajo za leto 2019, kažejo pa na velike razlike med posameznimi občinami. Razlike med najvišjimi in najnižjimi dohodki na prebivalca so tudi več kot 40-odstotne. Višji neto dohodek od slovenskega povprečja je bil v 57 občinah.

Podatki po regijah

Na ravni statističnih regij so bili povprečni prejeti dohodki na prebivalca najnižji v Pomurski, najvišji pa v Osrednjeslovenski statistični regiji,

Jugovzhodna Slovenija se nahaja v sredini, povprečen dohodek na prebivalca v letu 2019 je bil med 10.000 in 10.499 evrov. Več od 10.500 evrov so prejeli prebivalci v Osrednjeslovenski in Gorenjski regiji.

J. M.