Povečano število kraj, navijanje glasne glasbe in kurjenje na odprtem

Slika je simbolična.

Novomeški policisti na varnostno bolj obremenjenih območjih beležijo povečano število tatvin in primerov, ki motijo okoliške prebivalce, kot so glasno predvajanje glasbe in kurjenje v naravnem okolju. Zato so na omenjenih območjih okrepili navzočnost. Letos so tam opravili že 16 hišnih preiskav in 23 osumljencem odvzeli prostost, so sporočili.

 

Kot navajajo na Policijski upravi (PU) Novo mesto, gre za varnostno bolj obremenjena območja v okolici Novega mesta, med drugim v krajevnih skupnostih Bučna vas, Gotna vas, Šmihel in Otočec. Gre sicer za območja, kjer so romska naselja.

Na omenjenih območjih policisti letos obravnavajo povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi kršitev, povezanih s hrupom in predvajanjem glasne glasbe, kršitev s področja javnega reda in miru ter kurjenja v naravnem okolju. “V vseh primerih smo se odzvali, opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbirali obvestila,” so zapisali. S tem posredno odgovarjajo na očitke, da je policija na omenjenih varnostno bolj obremenjenih območjih premalo prisotna.

Predstavili so tudi statistiko ukrepanja. Med drugim so tako letos na omenjenih območjih z intenzivnim preiskovanjem zbrali dovolj dokazov, da so k preiskovalnemu sodniku privedli štiri osumljence s kazenskimi ovadbami zaradi več kot 70 kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Po zaslišanju je sodnik za vse odredil pripor.

Opravili so tudi 16 hišnih preiskav ter zasegli pet kosov orožja in 20 kosov streliva. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so 23 osumljencem odvzeli prostost.

Odzivali so se tudi ob ugotovljenih kršitvah, katerih obravnava ni v neposredni pristojnosti policije. Med drugim so zaznali 508 primerov zanemarjanja otrok, neobiskovanja osnovne šole, beračenja, kampiranja v naravnem okolju, kurjenja in sežiganja odpadkov. O tem so obvestili druge prekrškovne organe, inšpekcijske službe in druge organe.

V maju so izvedli tudi več poostrenih nadzorov, katerih namen je bil odkrivanje in preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj ter izboljšanje občutka varnosti ljudi na omenjenih območjih. V zadnjih treh mesecih so izvedli skupaj devet tovrstnih nadzorov, območja pa so nadzirali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.

Enega od poostrenih nadzorov so izvedli v petek, ko so opravili tudi hišno preiskavo v naselju Pot v gaj in nadaljevali ugotavljanje okoliščin pretepa, do katerega je prišlo na nedavnem Festivalu cvička v Novem mestu.

A. V.