Potrjena prva najdba virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v Sloveniji

Klorotične pege na plodovih paradižnika kot posledica okužbe s ToBRFV (vir: gov.si)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zaradi prve potrjene najdbe virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) v slovenski pridelavi, ponovno opozarja pridelovalce paradižnika in paprike k izvajanju biovarnostnih ukrepov za preprečevanje vnosa in preprečevanje širjenja virusa ToBRFV.

Rezultati laboratorijskih analiz uradno odvzetih vzorcev, ki jih je opravil uradni laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo, so potrdili navzočnost virusa ToBRFV.

Zvijanje listov paradižnika kot posledica okužbe s ToBRFV-3

Vzorci so bili odvzeti pri enem od slovenskih pridelovalcev v okviru izvajanja nacionalnega programa monitoringa za ugotavljanje navzočnosti ToBRFV. Uprava je nemudoma pristopila k ugotavljanju dejanskega stanja pri pridelovalcu, inšpekcijska preiskava in odrejanje prvih ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa so v teku.

Virus ToBRFV je nov in nevaren karantenski rastlinski virus, ki ogroža pridelavo paradižnika in paprike. Okuženi plodovi so drobnejši, imajo rumene ali rjave lise in so zgrbančeni. Zato niso primerni za prodajo, posledično lahko nastane velika gospodarska škoda. Rastline zaradi okužbe lahko tudi propadejo. Virus ni nevaren za zdravje ljudi in živali. Na daljše razdalje se prenaša s sadikami in semenom ter plodovi. Tako je bil pred nekaj leti z uvoženim semenom vnesen tudi v Evropsko unijo, zato je Evropska komisija predpisala nujne ukrepe za preprečevanje vnosa virusa v Evropsko unijo in njegovega širjenja znotraj nje. Kljub izvajanju predpisanih ukrepov, je virus navzoč v več državah članicah oziroma njegova navzočnost potrjena na mestih pridelave paradižnika in paprike.

V Sloveniji smo se letos spomladi že soočili s tveganjem zaradi dobave semena paprike iz Češke republike, ki je bilo uvoženo iz Kitajske. Pri ponovnem testiranju s PCR tehniko se je izkazalo, da so semena okužena z virusom ToBRFV.

Uprava je pri prejemnikih okuženega semena takoj ustavila premike in odredila ukrep uničenja okuženega semena in sadik pridelanih iz okuženega semena ter izvajanje obveznih higienskih in drugih ukrepov. Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo virusno bolezen s hitro dinamiko širjenja, je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v nasadu in takoj ob najmanjšem sumu ustno ali pisno obvestijo Upravo.

Zgodnje odkritje navzočnosti ToBRFV je pomembno za uspešno izvedbo ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja bolezni.

Virus se med nasadi in znotraj njih prenaša s stroji, orodjem, embalažo, rokami, obleko ali kontakti med rastlinami ter tudi z žuželkami. Je zelo obstojen, saj lahko preživi tudi več mesecev v ostankih in odpadkih okuženih rastlin, v tleh ali rastnem substratu, na strojih, orodjih in opremi, na obleki ali embalaži. Zato je pomembno, da pridelovalci sadik in plodov izvajajo preventivne higienske ukrepe.

Pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov naj redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo Upravo.

Kontakti Uprave in strokovnih služb, osnovne informacije o bolezni, vključno s fotografijami, priporočila za higienske ukrepe in druge informacije so dostopne na spletni strani UVHVVR.

A. L.