Potrebe delodajalcev bodo presegle ponudbo na trgu dela

(pixabay.com)

Kljub sedanjim razmeram so napovedi za leto 2021 spodbudne. Razlogi so v visoki stopnji prilagodljivosti in odpornosti gospodarstva ter ukrepih vlade, ki jih ta sprejema za blažitev posledic epidemije z novim koronavirusom in ohranitev delovnih mest.

Zavod RS za zaposlovanje je opravil raziskavo, ki so jo poimenovali Poklicni barometer. To je raziskava, ki prikazuje predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v naslednjem letu.

 • O primanjkljaju govorimo, kadar bo kandidatov za prosta delovna mesta predvidoma primanjkovalo oz. bodo možnosti za zaposlitev velike;
 • ravnovesje pomeni, da bosta ponudba in povpraševanje usklajena;
 • v presežek pa so umeščeni poklici, za katere bo na voljo malo prostih delovnih mest, zaradi česar bo v teh poklicih težje najti zaposlitev

Preverili so torej razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. V raziskavo so vključili ocene za 177 poklicev.

Rezultati raziskave kažejo, da bodo v letu 2021 pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev še vedno presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra primanjkovalo. Vendar ne povsod enako. Nekaterih bo preveč, drugih premalo.

Raziskavo so naredili za celo Slovenijo in nato ločeno po posameznih območnih enotah zavoda.

Za Območno enoto Novo mesto podatki kažejo, da se nakazuje primanjkljaj naslednjih poklicev:

Analitikov poslovnih procesov in organizacije dela, arhitektov, avdiologov in govornih terapevtov, betonerjev, bolničarjev negovalcev v zavodih, delavcev za preprosta dela, elektroinštalaterjev, elektromehanikov, farmacevtov, fizioterapevtov, kuharjev, gozdarjev, inženirjev, kleparjev, krovcev, ličarjev, livarjev, mehanikov, mesarjev, mizarjev, natakarjev, orodjarjev, pekov, slaščičarjev, policistov, pravnikov, psihologov, računalničarjev, različnih tehnikov, tesarjev, učiteljev, varilcev, varnostnikov, vojakov, veterinarjev, voznikov, zdravstvenih strokovnjakov, zidarjev in še nekaterih drugih

Presežek pa bo v naslednjih poklicih (oseb s temi poklici ne bodo potrebovali v tolikšni meri kot jih je na trgu):

 • Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
 • Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah
 • Drugi delavci za preprosta dela
 • Ekonomisti
 • Filozofi, zgodovinarji in politologi
 • Kozmetiki
 • Poslovni sekretarji
 • Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci
 • Prodajalci
 • Sestavljavci električne in elektronske opreme
 • Sociologi, antropologi
 • Tajniki

V Sloveniji je presežek delovne sile z navedenimi poklici podoben, s tem, da so dodani še poklici, kot so: biologi, botaniki, zoologi, blagajniki, prodajalci vstopnic, fotografi, glasbeniki, pevci, skladatelji, grafični in multimedijski oblikovalci, novinarji, prodajalci in podobno.

Več o tem, katerih poklicev je ravno dovolj, katerih preveč in katerih premalo, je na voljo – tukaj 

M. D.