Posledice nagajanja pri gradnji 3. razvojne osi jug najbolj čuti Bela krajina

Vizualizacija 3. razvojne osi Novo mesto - vzhod in dalje (vir: Zajem zaslona, https://www.youtube.com/watch?v=MVBVdwtv7YQ)

Tožba novomeške Civilne iniciative 3ROS-jug zoper izdano gradbeno dovoljenje, ki so jo ti v ponedeljek vložili na Upravno sodišče RS, bo začetek gradnje hitre ceste od avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod do Osredka, s povezovalno cesto do Revoz, predvidoma zavlekla vsaj za 19 mesecev.

Tolikšen je namreč pričakovani čas rešitve upravnega spora, so nam včeraj pojasnili na upravnem sodišču in dodali, da je čas odvisen tudi od zahtevnosti primera.

Odločitve Upravnega sodišča RS so praviloma pravnomočne, možno je vložiti le še izredno pravno sredstvo (revizijo).

Tožbe civilne iniciative zoper izdano gradbeno dovoljenje za začetek gradnje ceste v dolžini 4 kilometre in kilometer povezovalne ceste do Revoza včeraj ni prejel še nihče. Tožbe nam navkljub naši prošnji niso posredovali niti iz Civilne iniciative, prav tako se niso odzvali na nekatera naša vprašanja. Slovenska tiskovna agencija pa je zapisala, da “v iniciativi nasprotujejo načrtovani varianti poteka ceste”.

Nagajanje in zavlačevanje

Ta Civilna iniciativa je doslej izgubila že več tožb, tudi pri Evropski komisiji. Zaradi njihovega zavlačevanja so bila izgubljena tudi evropska sredstva za gradnjo te ceste, ki jih je nato vladna služba preusmerila za druge projekte v državi.

Na podlagi doslej znanih dejstev je tako upravičeno sklepanje, da gre zgolj za zavlačevanje in nagajanje peščice posameznikov (vir), tudi iz kroga Društva Novo mesto, katerega predsednik je Tomaž Golob (vir). Imena članov Civilne iniciative niso dostopna, v njihovem imenu že vrsto let javno nastopa Mateja Jaklič, Novomeščanka, domnevno iz Ločne. Ime Mateja Jaklič pa najdemo v bazi zaposlenih Ministrstva za javno upravo, v Inšpektoratu za javni sektor.

Kakšne bodo posledice takšnega zavlačevanja?

O tem smo včeraj vprašali Tomaža Kordiša, direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in novomeškega župana Gregorja Macedonija. Povedala sta nam:

Tomaž Kordiš

Tomaž Kordiš: “Posledice zavlačevanja pri gradnji 3. razvojne osi jug najbolj čuti Bela krajina, saj zaradi obstoječih cestnih povezav (ceste z visokim tveganjem) ni gospodarsko in podjetniško konkurenčna.

Vse občine ob avtocestni povezavi se v zadnjih 10 letih na področju gospodarstva in podjetništva razvijajo, prav tako se bodo z izgradnjo hitre štiripasovne ceste razvijale belokranjske občine in tudi Novo mesto.

Nova cesta bo pozitivno vplivala na ohranjanje delovnih mest, investicije v nove proizvodno logistične prostore in opremo, razvoj oskrbovalnih verig in konkurenčnosti na zahtevnih tujih trgih.”

Kordiš je še dodal, da so “vsi mnenjedajalci izdali pozitivno mnenje za gradnjo ceste, prav tako so na tem odseku izvedene vse druge aktivnosti, tako da se gradnja lahko prične”.

Mag. Gregor Macedoni

Gregor Macedoni: “Gradnja 3. razvojne osi je pomemben prometni projekt za Novo mesto, širšo regijo in celotno državo, zato podpiramo čimprejšnji začetek gradnje. Novo mesto potrebuje nova cestna mostova v Ločni in Srebrničah. Gradnja prvega mostu v Ločni bi se lahko začela spomladi prihodnje leto, a smo, kot že velikokrat do sedaj, soočeni z dejstvom, da začetek gradnje prestavljajo pritožbe. Po do sedaj znanih dejstvih o argumentih pritožnikov, je njihov cilj lahko samo časovni zamik gradnje prve etape južnega kraka 3. razvojne osi.

Gre pretežno za nezadovoljstvo s postopkom umeščanja in z izbrano traso hitre ceste. Umeščanje trase obvoznice pa se je zaključilo že leta 2012 in tovrstnega dejstva ni moč spreminjati.

Gradnja štiripasovne ceste je ključna za prometno preobremenjeno Novo mesto in gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine, zato si želimo, da bi vsi v tej regiji razumeli, kaj pomeni začetek gradnje novega mostu v Ločni za novomeški promet.

Žal se z vloženo tožbo spomladi načrtovan začetek gradnje prestavlja in seveda polagamo upanje v hitro izvedbo sodnih postopkov.”

Objavljamo še posnetek načrtovane trase 3. razvojne osi jug. Če ne bo dodatnih presenečenj (ta so sicer vedno možna, tako v negativno kot pozitivno smer), se bo gradnja od avtoceste vzhod začela v začetku 2024, namesto v začetku 2022. Gradnja od avtoceste do Osredka, vključno z dvema mostovoma, bo predvidoma trajala 4 leta.

Do takrat pa se lahko tolažimo zgolj z ogledom video posnetka načrtovane gradnje. Kar pa je bolj slaba tolažba tako za Belokranjce kot Novomeščane z okolico, ki ob konicah ob vstopu v mesto dnevno potrpežljivo stojijo v nemogočih prometnih zamaških.

Posnetek je dostopen na povezavi: 3. razvojna os – YouTube

A. L.