Ponovno o večjih pooblastilih vojakom pri varovanju južne meje

Po vladnem predlogu bi vojaki dobili večja pooblastila za izvajanje nadzora na slovenski južni meji, v pasu 5 km zračne linije od mejne črte ali do najbližje cestne komunikacije, če te ni v tem pasu. (vir: Gradivo Vlade RS za Državni zbor RS)

Danes ob 15. uri se bo v državnem zboru začela izredna seja, kjer bodo poslanci obravnavali tudi predlog vlade o dodelitvi večjih pooblastil vojski ob slovenski južni meji. Gre za tako imenovano aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi.

Ker je opozicija – to so stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ), Socialni demokrati (SD pod vodstvom Dejana Židana) in Levica (koordinator Luka Mesec) – na Odboru za obrambo glasovala proti,  poslanci danes o predlogu ne bodo glasovali.

Bodo pa opravili razpravo, ki bo nedvomno zanimiva. Sejo bodo prenašali na tretjem programu RTV Slovenija in na enem od dveh programov Nova24.

Stranke LMŠ, SD in Levica so s tem, ko so na Odboru za obrambo glasovale proti večjim pooblastilom slovenski vojski, preprečile, da bi o tem glasovali še v državnem zboru.

Vlada je sicer napovedala, da bo vztrajala na tem, da se varovanje meje poostri, vojakom pa podeli večja pooblastila pri tem. Zdaj so namreč le statisti policistom. Lahko jih spremljajo, jih oskrbujejo s hrano, ali, kot je rekla prejšnja generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar, lahko jim organizirajo poljsko kuhinjo. Ne smejo pa izvajati nalog, kot jih v takšnih primerih izvajajo policisti.

Boljše varovanje meje je nujno potrebno, o tem čivkajo že vrabci na veji in to je jasno vsakemu domoljubnemu državljanu.

Iz gradiva za današnjo obravnavo, ki ga je pripravila vlada pod vodstvom Janeza Janše, so razvidni naravnost šokantni podatki.

Vlada navaja, da so bile glede na trenutne razmere izčrpane že vse kapacitete znotraj policije, vključno s premestitvami, napotitvami in uporabo pomožne policije. Glede na dogajanja v Turčiji, Grčiji in na Balkanu se utemeljeno pričakuje, da se bodo varnostne razmere na področju migracij slabšale. Opozarjajo še na epidemijo koronavirusa, kar delo policije še dodatno otežuje.

Število migrantov, ki vstopajo v Slovenijo iz Hrvaške, se povečuje. Pričakuje se tudi bistveno povečanje števila ilegalnih prehodov v relativno kratkem času. Obstajajo tudi ponovne težave pri vračanju tujcev na Hrvaško, kjer so v času epidemije sprejemanje teh še dodatno zelo zaostrili.

V zadnjem letu so se začeli tudi napadi migrantov na policiste. Ti se navadno zgodijo prav ob prijetju. Tudi v tovrstnih primerih, bi bila aktivacija izjemnih pooblastil vojske učinkovita, saj bi vojaki lahko osebe prijeli z napotovanjem, ob napadu pa bi uporabili pooblastilo silobrana. Po trenutni pravni podlagi vojaki ne morejo napotovati in lahko na napad odgovorijo v mejah silobrana šele, ko so napadeni.

Potreba po aktivaciji izjemnih pooblastil vojske

Vlada v gradivu navaja več primerov, s katerimi utemeljuje svoj predlog oziroma zahtevo. V nadaljevanju objavljamo le nekatere primere.

Policija je v zadnjem letu odkrila več »taborov« migrantov, ki so se zadrževali v gozdu in čakali na nadaljevanje poti. Prav tako so policisti prijemali večje skupine tujcev (npr. primer prijetja več kot 120 migrantov, na območju PP Ilirska Bistrica). Povečalo se je število migrantov prijetih preko vikendov.

Ob prijetju večjih skupin tujcev, se tujci skoraj vedno razbežijo, policisti, vključeni v prijetje, večinoma uspejo prijeti zgolj del skupine ali pa posamezne tujce. Pri taktiki prijetja večjih skupin je zelo pomembna številčnost policistov, ki opravljajo prijetje, saj se prijetja izvajajo v gozdu, kjer je veliko možnosti za pobeg.

Tako je na primer dne 17. 3. 2020 ob 20.29 OKC PU Ljubljana poročal, da so na PP Kočevje prejeli informacijo, da naj bi se na območju Hrvaške med naseljem Vrt in Dol v bližini državne meje z Republiko Slovenijo, nahajali dve skupini tujcev. V prvi skupini naj bi bilo okoli 100 oseb, v drugi pa 90.

Policisti PP Brežice so 18. 3. 2020 prijeli 24 tujcev.

Dne 19. 3. 2020 ob 15.17 je OKC PU Novo mesto sporočil, da so policisti na omenjenem območju skupno prijeli več kot 60 tujcev, katerih državljanstvo še ni znano, policisti pa z njimi izvajajo ustrezne postopke.

Naslednji primer je povezan s koronavirusom. OKC PU Novo mesto je z dokumentom obvestil, da so bili rezultati testiranj zaradi suma bolezni Covid-19 za vse tujce negativni. Ker so hrvaški varnostni organi zavrnili opravljanje skupnega ogleda prehoda državne meje in sprejem tujcev, so bili vsi prijeti tujci nastanjeni v Center za tujce Postojna.

Taki primeri se dnevno dogajajo, je razvidno iz vladnega gradiva. Pri tovrstnih nalogah policije bi zelo pripomogla tudi izjemna pooblastila vojske, saj bi na ta način lahko vojaki, ki bi bili vključeni v zasedo te osebe tudi napotovali in jim začasno omejili gibanje.

Po trenutni pravni podlagi vojaki teh pooblastil nimajo in lahko zgolj opazujejo, kako se skupine migrantov razbežijo, ne morejo pa ukrepati. Pri prijetju večjih skupin policijska postaja večino policistov usmeri v zasedo, zaradi česar obstaja nevarnost nenadzorovanja drugih kontrolnih točk.

Gre za velike obremenitve policijskih enot, ki izvajajo postopke s tujci, ki so dolgotrajni in zahtevni.

Na najbolj obremenjene policijske uprave se sicer napotuje kadrovsko pomoč iz drugih policijskih enot, policiste Specializirane enote za nadzor meje, vodnike službenih psov, policiste konjenike, občasno pa tudi Specialno enoto Generalne policijske uprave. Vpoklicani so bili tudi pomožni policisti. Ne glede na kadrovsko pomoč, pa je delovanje policije po gozdu zahtevno in z obstoječimi kadri ni dovolj učinkovito kot bi bilo mogoče to z aktivacijo izjemnih pooblastil Slovenske vojske.

Iz gradiva vlade je razvidnih še veliko drugih zelo zanimivih podatkov. Med drugim tudi to, da turške oblasti migrantom ob meji z Grčijo svetujejo preboj na način “klina”. Preberite in spremljajte današnjo popoldansko sejo v parlamentu.

Vojakom bi podelili večja pooblastila za varovanje na naslednjih odsekih južne meje:

Gradivo je dostopno tukaj

J. M.