Pomoč za sanacijo po julijskih neurjih

Toča v Krškem.

V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so posamezna območja v državi prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki. Vlada je nato 3. avgusta sprejela sklep o pomoči, in sicer za sofinanciranje najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.

Neurja so bila sicer že v začetku julija, vendar za ta čas pomoči ni možno uveljavljati. Gre samo za dni od 12. julija do 2. avgusta in še to zgolj za stanovanjske objekte.

V noči iz 12. na 13. julij se je neurje z močnim vetrom in dežjem, nalivi ter sunki vetra razbesnelo v Posočju, na Koroškem, Štajerskem, v Šaleško-savinjski regiji, na Gorenjskem in Zasavju. Padala je toča, razkrivalo strehe. Nekaj dni pozneje (19. julija) je neurje na Bledu terjalo smrtno žrtev, podrto drevo je padlo na osebi, ki sta hodili po sprehajalni poti.

Nekaj dni pozneje, 19. julija, je nato predvsem na območju občin Metlika in Črnomelj padala debela toča, premera deset centimetrov in več, povzročila je precejšnjo škodo tako na objektih kot avtomobilih in tudi kmetijskih površinah. Posebno debela toča je padala na območju Gribelj.

Takrat smo poročali o močnem neurju tudi v delu Novega mesta, Šentjerneja, Kočevja, Ribnice, Dobrepolja, Ivančne Gorice, Žužemberka, Mirne Peči, Mokronoga, Mirne, Šmarjeških Toplic in Straže.

Neurje s točo je znova udarilo 21. julija, v Mokronogu in delu Mirnske doline. Popoldan pa so vremenoslovci opozarjali, da se Dolenjski in Beli krajini z zahoda ponovno približuje neurje.

Vlada je nato dodelila posebna sredstva za pomoč v višini 1,1 milijona evrov (za celotno Slovenijo). Zdaj pa je objavila tudi vlogo in rok, do kdaj je treba to oddati – 28. avgust 2023. Vlogi je treba priložiti fotografije in dokaze o nastali škodi. Od zdaj določenega zneska bodo odštevali morebitno prejšnjo pomoč v teh neurjih.

Določena je naslednja pomoč:

Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.

Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.

Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.

Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

Vloge za pomoč se lahko oddajo na pristojne občine, lokalno izpostavo Karitas, Rdečega križa in EHO Podpornice. Vlogo se lahko odda osebno ali po pošti. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena.

Vloga in merila so dostopna na spodnji povezavi. Vlogo natisnite, dodajte priloge in oddajte na svoji občini ali lokalni Karitas ali Rdečem križu (osebno ali po pošti):

Primer: V Gribljah zaradi toče poškodovani skedenj. Za skedenj in ostala poslopja, ki niso stanovanjska, pomoči države ni možno uveljavljati.

Griblje. V neurju s točo poškodovan skedenj. Foto: GZ Črnomelj.

M. D.