Pomoč ljudem zaradi visokih cen energentov: Nižje položnice, dodatek

(vir: pixabay.com)

Državni zbor je včeraj sprejel zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Položnica za povprečno gospodinjstvo bo nižja za kar okoli 35 odstotkov, okoli 710 upravičencev bo prejelo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, gospodarstvu in kmetijstvu je namenjenih okoli 70 milijonov evrov.

Dodatek bo prejelo:

  • 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine,
  • okoli 67.000 upravičencev do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka,
  • decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost,
  • okoli 139.000 prejemnikov otroškega dodatka od prvega do šestega dohodninskega razreda,
  • okoli 26.000 prejemnikov dodatka za veliko družino in
  • rejniki, ki so imeli decembra sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Okoli 6000 tistih, ki imajo štiri ali več otrok, bo prejelo še dodatnih 50 evrov. Izplačilo enkratnega dodatka je po zakonu predvideno do 15. aprila 2022.

Zakon prinaša tudi izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin.

Etažni lastniki, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin, imajo pri nakupu plina vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji, kot jih imajo odjemalci, ki kupujejo plin za svojo lastno rabo.

Pomoč bodo prejeli tudi kmetje. Za pridobitev sredstev je upravičenih približno 56.000 kmetijskih gospodarstev. Pomoč bo dobilo tudi približno 11.000 čebelarjev.

Glasovanje?

  • V dvorani je bilo 84 poslancev, glasovalo jih je 47, od tega jih je bilo 46 za in 1 proti.
  • Za zakon so glasovali poslanci: SDS, SMC, NSi, SNS, DeSUS in predstavnika narodnosti.
  • Proti je glasoval Jani Möderndorfer (LMŠ).

Ostali poslanci iz vrst SD, LMŠ, Levica in SAB so bili bodisi odsotni ali pa niso glasovali, čeprav so bili navzoči v dvorani. Kar pomeni, da zakona za pomoč ljudem niso podprli.

Zakona nista podprla niti Janja Sluga in Jurij Lep, ki sta prestopila v stranko Roberta Goloba in v državnem zboru glasujeta že po njihovih navodilih.

Poimensko glasovanje je bilo naslednje:

Vir: Izbrano glasovanje – dz-rs.si

M. D.