POMEMBNO: Urediti si je treba vročanje prek e-pošte

Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo posamezno dejavnost, Finančna uprava RS (FURS) dokumente vroča elektronsko (kar je obvezno), fizičnim osebam pa le, če so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Gre za zelo pomembne stvari, zato FURS poziva vse davčne zavezance, naj – če še niso – uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Velja za uporabnike eDavkov.

Sporočiti je treba svoj elektronski naslov

Davčne zavezance pozivajo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta prek portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta. Če so elektronski naslov doslej že sporočili npr. za namene eOpominjanja, jim ga ni treba ponovno sporočati. Elektronski naslov je treba sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

Kaj se zgodi, če ne sporočimo svojega e-naslova?

Če zavezanec ne sporoči svojega elektronskega naslova, se mu lahko zgodi, da ne bo seznanjen z vročitvijo dokumenta v eDavke. Na ta način lahko zamudi kakšen pomemben rok, kot npr. rok za pritožbo. eVročitev se namreč šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Od  286.598 zavezancev, ki jim FURS dokumente vroča elektronsko prek sistema eDavki, jih ima trenutno le 81.700 (28,5 %) urejeno elektronsko pošto za obveščanje.

Kdor uporablja eDavke in je v dvomu, naj se prek e-pošte ali telefonsko pozanima na FURS, kako je s tem in kakšna je njegova obveznost. Nepoznavanje stvari je namreč lahko zelo draga stvar.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: e_vrocanje