Policisti, ki so se pri svojem delu še posebej izkazali

Nagrajenci novomeške policijske uprave

Ob Dnevu slovenske policije je bilo ob 30-obletnici osamosvojitvenih dogodkov v prostorih Policijske uprave Novo mesto še posebej slovesno. Jože Senica, pomočnik generalnega direktorja policije, Boris Korasa, vodja službe generalnega direktorja policije, in Janez Ogulin, direktor PU Novo mesto, so podelili priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se pri svojem delu še posebej izkazali.

40 sodelavk in sodelavcev je prejelo srebrne ščite policije.

Zlate ščite policije so prejeli: Robert Perc, Matjaž Štern, Robert Kobe, Željko Hvalec, Tomaž Agnič, Jožef Kočevar, Srečko Falkner, Marjan Dragan in Stanislav Švajger.

Za pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali pri razvoju in krepitvi znanosti se podeli veliki ščit policije z bronasto zvezdo. Prejel ga je France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije.

Enako priznanje bo na osrednji slovesnosti policije prejel tudi Boris Korasa, dolgoletni komandir PP Črnomelj, sedaj pa vodja Službe generalnega direktorja policije.

Najvišje priznanje, podeljeno na slovesnosti, je bil veliki ščit policije s srebrno zvezdo. Podeli se za dolgoletne pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali zasluge in prispevke k razvijanju in krepitvi varnosti.

Prejemnika srebrnega ščita sta Andrej Zbašnik, pomočnik direktorja PU Novo mesto, in Marjan Petan, vodja Sektorja uniformirane policije.

Vir: PU Novo mesto, FB

M. D.