Policisti izgorevajo v lovu za ilegalnimi migranti

Policisti na terenu in njihov sindikat v zadnjem času vse glasneje opozarjajo, da policisti v lovu na ilegalne migrante izgorevajo, da zaradi preobremenjenosti opuščajo svoje redne obveznosti in da niso primerno zaščiteni pred nalezljivimi boleznimi. Zato je sindikat na policijo že naslovil nekaj zahtev.

Kot nam je povedal policist, ki se dnevno ukvarja s preprečevanjem ilegalnih migracij v Beli krajini, se policija pri tem sooča predvsem s pomanjkanjem kadra, zaradi česar komajda še obvladuje položaj. Policistov, ki se bi ukvarjali izključno z migranti, namreč primanjkuje, zato morajo policisti to delo opravljati v okviru svojih rednih obveznosti. Zgodi se celo, da mora edina policijska patrulja v Črnomlju prekiniti svoje delo na terenu in odhiteti na klic, da so nekje ob meji opazili migrante. Posledično se pri policistih pojavlja izgorelost, trpi njihovo redno delo, pa tudi opreme nimajo ustrezne.

Po besedah policista, ki razumljivo ne želi biti imenovan, jim navzočnost vojakov ali rezervnih policistov v patruljah ne pomaga veliko oziroma jih na nek način le še dodatno obremenjuje. Vojaki ali rezervni policisti namreč nimajo nobenih pooblastil, zato mora vso delo policist opraviti sam, pri tem pa paziti še na varnost ostalih.

Delo z migranti je po njegovih besedah precej zamudno, saj morajo z vsakim opraviti pogovor, mu odvzeti prstne odtise in izpolniti lep sveženj formularjev.

Navedbe potrjujejo tudi v sindikatu

Navedbe policista potrjujejo tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Kot je za naš portal povedal član izvršilnega odbora sindikata Klemen Udovč, se policisti pri pregonu ilegalnih migrantov v Beli krajini srečujejo predvsem z veliko kadrovsko podhranjenostjo.

Primanjkljaj policistov se sicer po njegovih navedbah pojavlja na vseh ravneh delovanja policije, a še posebej izstopa na postajah mejne policije.

Samo za zagotavljanje t. i. schengenskih standardov primanjkuje več kot 300 policistov, ki bi bili ustrezno usposobljeni, pravi.

Vlada kadrovski primanjkljaj sicer po njegovih navedbah krpa s pomočjo rezervnih policistov in vojakov, vendar gre v tem primeru za “laganje samim sebi”.

“Policist v t. i. mešanih patruljah namreč nosi popolnoma vso odgovornost za zakonito izvedbo postopkov, morebitno uporabo prisilnih sredstev in drugih z zakonom določenih pooblastil in s tem povezanih opravil, istočasno pa mora paziti še na svojo osebno varnost in varnost drugih članov mešane patrulje. Takšen način lažnega ustvarjanja predstave o zadostnem številu policistov je tako le predstava za javnost,” opozarja.

Izigravanje pravil

Zaradi povečanih obremenitev policistov pri pregonu ilegalnih migracij prihaja do pomanjkanja policistov na vseh ravneh, ki pa ga policija po navedbah sindikalista zagotavlja tudi tako, da izigrava pravila. “Pravila policije med drugim jasno določajo varnostni normativ vsaj dveh policistov v nočni patrulji, ki pa ga zaradi kadrovskega primanjkljaja izigravajo tako, da dodatnega policista nadomestijo z rezervnim policistom ali vojakom, ki sploh nimata pooblastil, niti nista strokovno usposobljena za strokovno in zakonito izvajanje policijskih nalog,” pravi.

Policisti zaradi preobremenjenosti izgorevajo

Opozarja tudi, da policisti zaradi preobremenjenosti izgorevajo, kar lahko že srednjeročno predstavlja resen problem na področju zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih izvaja policija. Tudi zato po njegovih navedbah od policistov prejemajo vse več pritožb zaradi kršitev pravice do odmora med delovnim časom in o “prefinjenih grožnjah nekaterih vodij, da v kolikor bodo uveljavljali svoje pravice, lahko pozabijo na usklajevanje družinskega življenja, odobritve letnih dopustov ipd.”

Posebej neurejeno pri delu z ilegalnimi migranti je po njegovih besedah izogibanje nalezljivim boleznim, saj noben od policistov (tako kot npr. zdravstveni delavci) ni bil testiran na prisotnost protiteles, in v primer njihovega pomanjkanja dodatno cepljen.

Tudi zato je po navedbah Udovča med policisti vse večja bojazen pred tem, da se bodo okužili in da bodo okužili tudi svoje najbližje.

Policijski sindikat Slovenije je zato po navedbah Udovča na Generalno policijsko upravo policije naslovil zahtevo, naj policistom čim prej zagotovi financiranje testiranj na nalezljive bolezni in možnost dodatnih preventivnih cepljenj. Zahteva tudi, da se nabavi ustrezno sredstvo za razkuževanje, da se vsem policistom zagotovi primerne zaščitne majice in ustrezne službene čevlje, saj je bilo ugotovljeno, da nekateri policisti nimajo ustrezne opreme.

foto: FB

Odgovor policije bomo objavili jutri.

C. R.